Op niet al te lange termijn vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen weer in de bus. Bezit u een appartement? Dan hebben we een tip: wees alert en toets of de reserves van de Vereniging van Eigenaren (VvE) niet in de WOZ-waarde is opgenomen. We vertellen hier waarom dat belangrijk is.

Nieuwe WOZ-beschikking

Eigenaren van een woning ontvangen ieder jaar een WOZ-beschikking in de bus met een nieuwe WOZ-waarde. Die waarde is bepaald op 1 januari van het voorafgaande jaar. De WOZ-beschikking voor 2022 gaat dus uit van de waarde op 1 januari 2021. Deze waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting en de inkomstenbelasting.

Reserve Vereniging van Eigenaren (VvE) blijft buiten WOZ-waarde

Wie een appartement bezit, is automatisch ook lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze vereniging beslist over gemeenschappelijke zaken ten aanzien van het appartementencomplex, zoals het buitenschilderwerk. De VvE int voor het uitvoeren van deze taken van de eigenaren een periodieke, meestal maandelijkse bijdrage.

De rechtbank Midden-Nederland besliste onlangs dat de onderhoudsreserves van de VvE niet van invloed zijn op de WOZ-waarde. Dat deel van de koopsom wordt immers niet betaald voor het appartement zelf.

Let op! De reserves van de VvE moet u wel in box 3 in uw aangifte inkomstenbelasting vermelden.

Omvang reserves niet van belang

De rechtbank was het niet eens met de inspecteur dat alleen onderhoudsreserves van substantiële omvang buiten de WOZ-waarde dienen te blijven. Hetgeen betaald wordt voor de onderhoudsreserve van een VvE, substantieel of gering, wordt namelijk niet betaald voor het appartement zelf. Dat de Waarderingskamer een andere mening heeft, is volgens de rechter niet van belang, omdat dit niet in lijn is met eerdere rechtspraak.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur