Binnen de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren zijn nieuwe openstellingen gepubliceerd. Het gaat hierbij om budgetten die nog niet zijn uitgeput tijdens de eerste twee tenders. Daarnaast is voor de sector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U) extra budget beschikbaar. U kunt een aanvraag indienen van 25 september tot en met 3 oktober 2013.

De regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren heeft als doel om mkb-ondernemingen stimuleren zich aan te sluiten bij de innovatieactiviteiten binnen hun sector.

Budgetten

Iedere topsector heeft aangegeven welke instrumenten men wil inzetten om het mkb te betrekken. De budgetten per topsector zijn:

 • HTSM: MIT-R&D-samenwerkingsprojecten: € 1,54 miljoen;
 • T&U:
  • MIT-R&D samenwerkingsprojecten: € 1,4 miljoen;
  • MIT-haalbaarheidsstudies: € 350.000;
  • MIT-kennisvouchers: 67 vouchers.
 • Logistiek: MIT-haalbaarheidsstudies, MIT-kennisvouchers, Inhuur personeel, MIT-R&D samenwerkingsprojecten: € 1.220.500;
 • Water:
  • Netwerkactiviteiten: € 50.000;
  • Innovatiemakelaars: € 12.500;
  • MIT-haalbaarheidsstudies: € 344.500.
 • Chemie, Biobased en Energie:
  • Netwerkactiviteiten: € 20.000;
  • MIT-haalbaarheidsstudies: € 100.000.
 • Creatief: MIT-R&D samenwerkingsprojecten: € 600.000.