Ondernemers kunnen binnenkort bij Qredits terecht voor een ondernemerskrediet tot maximaal € 250.000. Qredits biedt nu al kredieten aan tot € 150.000. Deze kredietlimiet wordt vanaf 1 januari 2015 verhoogd.

De behoefte aan financiering binnen het midden-en kleinbedrijf (mkb) is nog altijd groot en financiële ondersteuning vanuit de bank blijft vaak uit. Qredits is een onafhankelijke en private kredietverstrekker met als partners onder andere ING, Triodosbank, Accenture en de Goudse Verzekeringen. Deze kredietverstrekker is een stichting met een ANBI-status en heeft geen winstoogmerk. Het doel van Qredits is het helpen van startende en bestaande ondernemers bij het succesvol (door)starten van hun bedrijf. Zij biedt daarvoor zakelijke leningen aan van minimaal € 50.000 en maximaal € 150.000 (vanaf 2015: € 250.000).

Er gelden wel een aantal voorwaarden voor het mkb-krediet. Daarnaast betreft het een zakelijke lening dus u bent uiteraard gewoon rente en kosten verschuldigd. Qredits heeft laten weten dat financieringsaanvragen boven € 150.000 al vanaf 1 december 2014 kunnen worden ingediend.

Bent u benieuwd of u voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een mkb-krediet? Neem dan contact op met onze adviseurs.