De kranten stonden de afgelopen dagen vol met mooie initiatieven: bloemen worden weggegeven aan zorgpersoneel en kwetsbaren, de horeca doneert massaal aan voedselbanken en een inleveractie zorgt in één dag voor een recordaantal mondkapjes. Veel ondernemers kiezen ervoor om producten gratis weg te geven, andere ondernemers kiezen ervoor om hun producten met flinke kortingen te leveren. Wellicht heeft u ook al goederen en/of diensten weggegeven of met korting verstrekt, of overweegt dit. Een vraag die hierbij relevant kan zijn is of dit gevolgen heeft voor de btw.

Weggeefacties: ben ik btw verschuldigd?

Levert u producten of diensten aan (zaken)relaties of derden, bijvoorbeeld de Voedselbank of een zorginstelling, zonder daarvoor een prijs te bedingen? Dan is er in principe geen btw verschuldigd met betrekking tot deze leveringen, aangezien de vergoeding (tegenprestatie) ontbreekt. Dit is niet zonder meer van toepassing als zakelijke motieven geheel ontbreken of op de uitgifte van vouchers en kortingsbonnen.

Weggeefacties: kan ik btw aftrekken?

Hoe zit het dan met het recht op aftrek van voorbelasting? U heeft als ondernemer enkel recht op aftrek van betaalde btw wanneer deze btw toerekenbaar is aan btw-belaste prestaties. Bij het leveren van gratis prestaties moet u altijd bekijken of er recht op aftrek bestaat. Voor de btw moet hierbij aansluiting worden gezocht bij de waarde van de goederen. Indien de waarde (per ontvanger) lager dan € 15 per jaar is, is alle voorbelasting aftrekbaar. Mocht de waarde hoger zijn dan € 15 dan kan er mogelijk een aftrekbeperking gelden op basis van bijvoorbeeld het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA),

Mocht u overwegen om producten weg te willen geven? Neem dan contact met ons op zodat u niet onnodig ook de btw weggeeft.

Wat is de invloed van kortingen op de btw?

Wij zien dat ondernemers ten tijde van het coronavirus meer moeite hebben om hun hoofd boven water te houden. Producten en diensten worden daarom met (hoge) kortingen aangeboden, zodat de consument toch overgaat tot aankoop. Geeft u als ondernemer (extra) kortingen, dan bent u over dit gedeelte geen btw verschuldigd. Btw is alleen verschuldigd over de vergoeding, bij een korting wordt deze vergoeding lager. Heeft u achteraf een korting verleend waarover reeds btw is afgedragen? Dan kunt u deze weer in mindering brengen in uw btw-aangifte van het tijdvak waarin de korting is verleend.

De aftrek van voorbelasting kan alleen beperkt worden als de korting dusdanig hoog is dat de vergoeding die de consument moet betalen slechts symbolisch is.

Geschreven door:

Belastingadviseur Henk van Assen

Henk van Assen LL.M.

Belastingadviseur en btw specialist