Om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan kunnen werkgevers sinds begin dit jaar aanspraak maken op premiekorting. Slechts 1.000 werkgevers hebben er tot nu toe gebruik van gemaakt.

Wanneer een werkgever een jongere met een WW- of een bijstandsuitkering aanneemt, kan deze gebruik maken van een korting op de werknemersverzekering. Deze korting bedraagt maar liefst 3500 euro per jaar.

Volgens het kabinet komen 28.000 jongeren in aanmerking voor de premiekorting. Tot nu toe hebben slechts 1000 werkgevers gebruik gemaakt van de regeling. Dat is bijzonder jammer, want het aantal jongere werklozen bedraagt 15% van het totale aantal werklozen. Gezien de premie en het maatschappelijk belang loont het zeker de moeite om na te gaan of u ook een jongere met premie in dienst kunt nemen.

Voor meer informatie en/of ondersteuning kunt u ook contact opnemen met onze belastingadviseurs.