Een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling aan een werknemer is als hoofdregel belast loon. Er zijn mogelijkheden om een persoonlijke attentie onbelast aan uw werknemer te geven. In sommige gevallen kan dit echter zelfs belastingvrij zonder gebruik van de werkkostenregeling. Wanneer kunt een attentie onbelast geven? Wij zetten het voor u uiteen.

Geen verband met arbeidsrelatie

Geeft u iets aan uw werknemer dat geen verband houdt met de arbeidsrelatie? Dan kan dit belastingvrij. In dat geval is er namelijk geen sprake van loon. Dit is vanzelfsprekend een grijs gebied. Als vuistregel kunt u hanteren dat een dergelijke situatie zich voordoet in situaties waarin ook iemand anders dan de werkgever een attentie zou geven.

Tip! Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fruitmand voor een zieke werknemer of een rouwkrans bij overlijden.

Kleine geschenkenregeling

Als u uw werknemer iets geeft buiten de relatie werkgever-werknemer dan is dit geen loon. Wanneer het geschenk aan de volgende voorwaarden voldoet, gaat de Belastingdienst er vanuit dat er geen sprake is van loon. Dit kan dus belastingvrij:

  • U geeft een persoonlijk attentie.
  • Het betreft geen geld of een waardebon.
  • De situatie waarin u dit geeft, is ook aanleiding voor anderen om zo’n persoonlijke attentie te geven.
  • De factuurwaarde, inclusief btw, van het geschenk is maximaal € 25.

Tip! Bezorgkosten tellen niet mee in de maximale waarde van € 25 als deze apart op de factuur staan of apart zijn gefactureerd.

Persoonlijke attentie

De Belastingdienst legt uit dat van een persoonlijke attentie sprake is als de werknemer vooropstaat bij het geven van de attentie. Of de werknemer recht heeft op de attentie, is niet van belang. De Belastingdienst noemt een bos bloemen op de verjaardag van de werknemer als voorbeeld van een persoonlijke attentie.

Let op! Volgens de Belastingdienst zijn een kerstpakket, een chocoladeletter met Sinterklaas en een bloemetje op de eerste werkdag géén persoonlijke attenties. Dit is dus loon en valt onder de werkkostenregeling (WKR).

Tip! Voldoet u niet (helemaal) aan de voorwaarden van de kleine geschenkenregeling? Is uw factuurwaarde bijvoorbeeld meer dan € 25? Dan kan er nog steeds sprake zijn van geen loon als er geen verband met de dienstbetrekking is. Houd er dan wel rekening mee dat u hierover misschien in discussie komt met de Belastingdienst.

Geschreven door:

Belastingadviseur Tamara van Mourik

Tamara van Mourik

Belastingadviseur en loonbelastingspecialist