Sollicitatie

Inhuur extra kennis of tijdelijke ondersteuning

DRV Personeel

Om de continuïteit van uw personeelsbezetting te waarborgen, is de inzet van tijdelijk personeel soms noodzakelijk. Wij begrijpen dat u snel een oplossing wilt vinden. Met onze ervaring en uitgebreid netwerk zorgen onze adviseurs voor de juiste ‘financial’.

Een goede match

Het succesvol inzetten van tijdelijk personeel vraagt om meer dan een ‘match’ van de werkzaamheden met de kennis en kunde van de kandidaat. We kijken daarom verder dan het CV en vragen meer dan een taakomschrijving. De juiste persoon is die met specifieke persoonskenmerken voor uw bedrijfscultuur.

Gedurende de opdracht begeleiden wij onze professionals intensief en voeren op vaste tijden voortgangsgesprekken met u over het functioneren van de medewerker en het verloop van de opdracht. Daarmee waarborgen we de kwaliteit van de inzet van onze professionals en uw tevredenheid over de uitvoering van de taak.

De mensen

De medewerkers die we via DRV detacheren zijn op korte termijn beschikbaar, goed opgeleid en geschoold in actuele ontwikkelingen. Ze zijn bekend met de meest gangbare financiële software. U kunt rekenen op een snelle en flexibele uitvoering van de opgedragen taken.

De functies die onze professionals vervullen variëren van sterk uitvoerend tot beleidsmatig en leidinggevend:

 • Medewerkers administratie
 • Assistent Controller
 • Credit Manager
 • Project Controller
 • Hoofd Financiële Administratie
 • Financial/Business Controller
 • Finance Manager
 • Finance Director
 • Projectleiders

De opdrachten

De meest voorkomende opdrachten zijn:

 • De tijdelijke vervanging van medewerkers door ziekte of zwangerschap.
 • Het wegwerken van achterstanden.
 • Het (her)inrichten van financiële, personeels- en salarisadministraties.
 • Het implementeren van financiële software.
 • Het samenvoegen of splitsen van administraties.
 • De opzet, uitvoering en verbetering van projectenadministratie, creditmanagement en planning & control cyclus.
 • Het verwerken van aanpassingen in wet- en regelgeving in de financiële administratie.