DRV Personeelsplanning

Online diensten en tools
DRV Personeelsplanning Dyflexis digitaal

DRV Personeelsplanning

Online diensten en tools

U wilt de planning van uw personeel eenvoudig en efficiënt regelen en waar mogelijk kosten besparen. Dat kan met DRV Personeelsplanning: software die specifiek op uw situatie is ingericht, die helpt met inroosteren, die inzicht geeft in de geplande en gewerkte uren en die deze gegevens geautomatiseerd inleest in DRV Salaris Online. Wij helpen u graag uw planningsysteem in te richten en te koppelen met uw salarisadministratie. Zodat u altijd een actueel en compleet inzicht heeft en uw administratie slim is ingericht.

DRV Personeelsplanning heeft de volgende functies:

  • Het stroomlijnen van het roosterproces en de urenregistratie.
  • Het produceren van overzichten van gewerkte uren die een goede basis vormen voor de loonadministratie.
  • Het sturen op personeelskosten en verwachte omzet.
  • Het up-to-date houden van het personeelsdossier.
  • Het verschaffen van relevante managementinformatie.

Waarom DRV Personeelsplanning?

Grip op uw personeelskosten
Met DRV Personeelsplanning maakt u gebruik van planning software met een realtime tijdsregistratie. U heeft daardoor overal en op elk moment van de dag inzicht in uw personeelsplanning en kunt gemakkelijk sturen op uw personeelskosten en verwachte omzet.

Plannen op beschikbaarheid
U kunt op eenvoudige wijze uw personeel inroosteren. Door één druk op de knop ziet u wie er beschikbaar is waarna u een dienst kan toewijzen. Uw medewerkers zien direct het rooster online. Daarnaast ontvangt u automatisch een melding als een actie van u is vereist.

Slimme samenwerking
Wij werken met u samen om uw administratie efficiënt in te richten en daarmee inzicht te krijgen in uw bedrijfsvoering. U houdt de geplande en de gewerkte uren bij en wij zorgen dat deze gegevens ook in uw salarisadministratie en boekhouding worden verwerkt.