Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Personeel
Wet DBA

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Personeel

Op 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ingegaan. Deze wet verving daarmee de VAR (verklaring arbeidsrelatie). Het doel was om schijnzelfstandigheid te bestrijden en ook opdrachtgevers verantwoordelijk te maken voor de juiste afdracht van premies en belastingen. In de Wet DBA is daarom opgenomen dat zzp’ers en opdrachtgevers in een overeenkomst moeten vastleggen dat er sprake is van een opdrachtgever en een opdrachtnemer, en niet van een dienstbetrekking. De omstreden wet wordt echter niet gehandhaafd tot 2020, dit komt door onduidelijkheid rondom de modelovereenkomsten en het handhaven hiervan. Het kabinet zet nu in op een nieuwe wet die op 1 januari 2020 in werking moet treden. Deze wet moet meer ruimte geven voor zzp’er en opdrachtgever.