Waarmee moet u rekening houden bij (jonge) vakantiekrachten?

Artikel
Waarmee moet u rekening houden bij (jonge) vakantiekrachten?

Waarmee moet u rekening houden bij (jonge) vakantiekrachten?

Artikel

Expertise: Personeel
Onderwerp: Arbeidsrecht » Werkgeverschap
Laatste update: 15 mei 2019
Gepubliceerd: 20 juni 2013

Veel jongeren gaan in de zomer op zoek naar een vakantiebaantje om wat bij te verdienen. Ook hebben veel jongeren een bijbaantje wanneer zij nog naar school gaan. Als werkgever kunt u deze enthousiaste jongeren vaak goed gebruiken. Dit is echter wel gebonden aan een aantal regels. Zo moet u rekening houden met het soort werkzaamheden dat jongeren verrichten. Ook moet er gekeken worden of een recht op kinderbijslag of studiefinanciering verloren kan gaan. In dit artikel geven wij kort aan waar u tegenaan kunt lopen.

Het soort werkzaamheden dat jongeren mogen verrichten hangt af van de leeftijd. Daarnaast heeft de leeftijd consequenties voor de werktijden en het inkomen. 

Jongeren van 13 of 14 jaar

Jongeren in deze leeftijdscategorie mogen onder toezicht klusjes doen of iemand helpen bij het werk. Zij mogen bijvoorbeeld licht werk doen op een camping, helpen in de huishouding bij een gezin, vakken vullen, lichte oogstwerkzaamheden, het voeren van kleine dieren en folders verspreiden. In vakanties mogen jongeren van deze leeftijd 7 uur per dag werken, maar nooit meer dan 35 uur per week of langer dan 5 dagen achter elkaar. Wanneer het een normale schoolweek betreft mogen zij maximaal 12 uur per week werken. Bij een werkdag van 4,5 uur of meer hebben zij recht op 30 minuten pauze. Tussen 19:00 en 7:00 is werken niet toegestaan en ook op zondagen mogen zij geen arbeid verrichten. Wanneer jongeren van deze leeftijd 2 dagen achter elkaar werken, moet er een rusttijd tussen zitten van ten minste 14 uur. Per jaar geldt een maximum van 4 weken vakantiewerk, waarvan maximaal 3 weken achter elkaar. Er is voor deze jongeren overigens geen minimumloon vastgesteld. 

Jongeren van 15 jaar

Jongeren van 15 jaar mogen meer zelfstandig werken dan de vorige categorie. Dat werk mag niet te zwaar zijn en niet plaatsvinden met of in de buurt van machines. Werk dat zij kunnen verrichten in aanvulling op dat wat de jongeren van 13 en 14 ook mogen, is bijvoorbeeld werken in een pretpark of kranten bezorgen. In vakanties mogen zij 8 uur per dag werken maar nooit meer dan 40 uur per week en niet meer dan 5 dagen achter elkaar. Wanneer het een normale schoolweek betreft mogen zij maximaal 2 uur per dag werken met een maximum van 12 uur per week. Als zij een werkdag hebben van 4,5 uur hebben zij recht op 30 minuten pauze. Werken tussen 19:00 tot 07:00 uur mag in een schoolweek niet. In de vakantieweken mag niet gewerkt worden tussen 21:00 tot 07:00 uur. Op zondagen is werken niet toegestaan wanneer zij zaterdags ook al hebben gewerkt en wanneer dit niet normaal is bij de normale bedrijfsuitoefening. Wanneer zij 2 dagen achter elkaar werken, moet er een rusttijd tussen zitten van ten minste 12 uur. Vakantiewerk mogen zij niet langer dan 6 weken doen en dit mag maximaal maar 4 weken achter elkaar. Voor jongeren van deze leeftijd is minimaal het wettelijk minimumloon van toepassing.

Jongeren van 16 jaar en ouder

Jongeren van deze leeftijd mogen bijna alle soorten werk verrichten. Denk hierbij aan werken in een fabriek, kassawerkzaamheden verrichten of (alcoholische) dranken serveren op een terras. Er moet echter wel iemand aanwezig zijn om eventueel in te kunnen grijpen wanneer het gaat om gevaarlijk of veel werk. Zij mogen echter niet werken op plekken met lawaai (lager dan 85 decibel; ook met gehoorbeschermers). Jongeren van 16 jaar mogen in vakanties 9 uur per dag werken, maar nooit meer dan 45 uur per week. Wanneer zij een werkdag hebben dan 4,5 uur hebben zij recht op 30 minuten pauze of 2 keer 15 minuten. Tussen 23:00 en 06:00 is werken niet toegestaan. Wanneer jongeren van deze leeftijd 2 dagen achter elkaar werken, moet er een rusttijd tussen zitten van ten minste 12 uur. Op zondagen mag door hen gewerkt worden wanneer het in het bedrijf gebruikelijk is en dit is aangegeven in de van toepassing zijnde CAO of in het arbeidscontract. Wel moeten zij 13 vrije zondagen per jaar hebben. Voor jongeren van deze leeftijd is het wettelijk minimumloon van toepassing. ing. 

Vakantietoeslag en vakantiedagen

Naast het wettelijk minimumloon hebben jongeren ook recht op een vakantietoeslag en vakantiedagen. Dit wordt vaak tegelijk met het salaris uitbetaald. De werkgever kan er ook voor kiezen deze aan het eind van de arbeidsovereenkomst uit te betalen. In beide gevallen moet dit wel worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Omdat het vaak een korte periode betreft dat jongeren in een vakantie aan de slag gaan bij een bedrijf is het aan te raden om een schriftelijk arbeidscontract voor bepaalde tijd aan te gaan zodat de arbeidsovereenkomst van rechtswege zal eindigen.

Werkende jongeren en kinderbijslag of studiefinanciering

Thuiswonende jongeren van 16 en 17 jaar mogen wat bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag. Dit geldt ook voor werkende jongeren met een studiefinanciering. Er zijn echter wel diverse uitzonderingen. Deze zetten we voor u uiteen in dit artikel over jongeren en de gevolgen van vakantiewerk.

Heeft u vragen over werkende jongeren? Neem dan gerust contact met ons op, of met uw HRM- of salarisadviseurs!