Vermindering kosten bij ontslag langdurige zieke werknemer

Artikel
Ziekteverzuim

Vermindering kosten bij ontslag langdurige zieke werknemer

Artikel

Laatste update: 08 mei 2018
Gepubliceerd: 21 november 2016

Sinds 1 juli 2015 is een werkgever verplicht om een transitievergoeding te betalen bij ontslag van een werknemer die twee jaar of langer in dienst is. Dit geldt ook voor een langdurig zieke werknemer. Voor het ontslag van langdurig zieke werknemers zal de werkgever gecompenseerd gaan worden.

Compensatie voor werkgever

De regering heeft op 11 november 2016 ingestemd met een wetsvoorstel van Minister Asscher. In het wetsvoorstel staat dat werknemers die langdurig ziek zijn, recht houden op een transitievergoeding en dat werkgevers hiervoor worden gecompenseerd. De compensatie zal uit het Algemene werkloosheidsfonds (Awf) betaald worden. Hiermee wordt tegemoetgekomen in de zorgen die er zijn over de financiële verplichtingen voor een langdurig zieke werknemer. Hier staat echter wel tegenover dat er een verhoging zal plaats vinden van de Awf-premie.

In het wetsvoorstel krijgen cao-partijen tevens meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen.

Het wetsvoorstel is voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Na akkoord wordt het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend en wordt de tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State openbaar gemaakt. Pas na akkoord van de Tweede- en Eerste Kamer wordt het voorstel wet. Wij houden u op de hoogte!