Op welke tegemoetkomingen heeft u recht als werkgever in 2018?

Artikel
Tegemoetkomingen werkgever

Op welke tegemoetkomingen heeft u recht als werkgever in 2018?

Artikel

Expertise: Salaris & personeel
Onderwerp: Loonheffing (lh)
Laatste update: 08 mei 2018
Gepubliceerd: 28 juli 2017

Ieder jaar brengt de Belastingdienst de Nieuwsbrief Loonheffingen uit. Meestal gebeurt dit aan het einde van het jaar, maar voor 2018 is de Belastingdienst er vroeg bij. Op 18 juli 2017 is de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 al verschenen. Dit komt omdat er nog geen nieuwe regering is en veel wetgeving die volgend jaar ingaat al bekend is. In dit artikel bespreken wij de meest opvallende zaken.

Het loonkostenvoordeel (LKV)

Vanaf 2018 bestaan de premiekortingen niet meer. Krijgt u voor een werknemer dit jaar premiekorting en zou die nog doorlopen? Dan wordt deze omgezet in een loonkostenvoordeel (LKV). Het loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een beperking door ziekte of handicap in dienst hebben. Het LKV gaat vanaf 1 januari 2018 in. U hoeft hiervoor in 2017 nog niets te doen. Dit loonkostenvoordeel bedraagt maximaal € 6.000 of € 2.000 per jaar.

Tip! Vraag iedere (nieuwe) werknemer of hij/zij de dag voor indiensttreding bij u een uitkering ontving of neem een kijkje in het doelgroepregister van het UWV.

Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Begin dit jaar is het lage-inkomensvoordeel (LIV) ingegaan. Voor werknemers die het minimumloon of net iets meer verdienen, krijgt u een voordeel van maximaal € 2.000 of € 1.000 per jaar. Deze werknemers moeten wel per jaar 1.248 uur of meer betaald krijgen. Krijgt u al een loonkostenvoordeel voor de werknemer, dan heeft u hiernaast geen recht meer op het LIV.

U heeft recht op het lage-inkomensvoordeel van maximaal € 2.000 als het gemiddelde bruto uurloon van de werknemer € 9,66 of meer, maar niet meer dan € 10,63 bedraagt. Het LIV is maximaal € 1.000 als de werknemer gemiddeld meer dan € 10,63, maar niet meer dan € 12,08 bruto per uur verdient. De gemiddelde uurlonen zijn inclusief vakantietoeslag.

Tip! Wilt u een werknemer meer betalen dan de hierboven genoemde bedragen, geef hem dan een netto vergoeding voor bijvoorbeeld reiskosten. Deze verhogen het gemiddelde uurloon namelijk niet.

Het jeugd-LIV

Per 1 juli 2017 is het wettelijk minimumloon flink verhoogd. Het jeugd-LIV is een compensatie voor werkgevers voor de verhoging van het wettelijk minimumloon. Om recht te hebben op de tegemoetkoming, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De werknemer moet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen
  • De werknemer verdient het geldende wettelijke minimumjeugdloon
  • De werknemer is 18, 19, 20 of 21 jaar op 31 december 2017
  • Het voordeel wordt bepaald aan de hand van de polisadministratie van 2018

Het Jeugd-LIV voor een 18-jarige is maximaal € 478,40 per jaar, voor een 19-jarige maximaal € 582,40 per jaar, voor een 20-jarige maximaal € 2.121,60 per jaar en voor een 21-jarige maximaal € 3.286,40 per jaar. Het jeugd-LIV wordt wél uitbetaald naast het LKV

Tip! Wilt u een jeugdige werknemer meer betalen dan het wettelijk minimumloon, geef hem dan een netto vergoeding voor bijvoorbeeld reiskosten of een (onbelaste) bonus in de werkkostenregeling.

Meer informatie

Heeft u vragen over een van de tegemoetkomingen? Neem dan contact op met uw salarisadviseur of HR-adviseur bij DRV Personeel.