Nieuwe regels voor compensatie van overuren

Artikel
Nieuwe regels compensatie overuren

Nieuwe regels voor compensatie van overuren

Artikel

Laatste update: 05 december 2018
Gepubliceerd: 05 december 2018

Verdient uw werknemer het minimumloon? Dan mag u met deze werknemer vanaf 1 januari 2019 alleen nog afspraken over compensatie van overuren in de vorm van tijd maken als dat in de cao is vastgelegd. Ook voor uw uitzendkrachten geldt de cao die op uw bedrijf van toepassing is.

Werknemer met minimumloon

Per 1 januari 2019 kunt u geen afspraken meer maken met individuele werknemers om meerwerk met vrije tijd te compenseren. Vanaf 2019 mag dit alleen nog maar als het is geregeld in een cao. Dit geldt alleen voor werknemers met het minimumloon.

Werknemers met meer dan het minimumloon

Voor werknemers met een hoger loon geldt deze regeling niet. U mag nog steeds tijd-voor-tijd-afspraken maken. Let er daarbij wel op dat de werknemer over alle gewerkte uren tezamen in de reguliere betalingsperiode ten minste het minimumloon ontvangt. Werknemers die door de compensatie in tijd onder het minimumloon uitkomen, moet u vanaf 2019 altijd in geld uitbetalen.

Let op: bij een nulurencontract is compensatie in vrije tijd helemaal niet meer mogelijk.

Compensatie uren opnemen vóór 1 juli

Wanneer er in uw cao een regeling is opgenomen voor de compensatie in tijd voor meerwerk, moet die vrije tijd altijd vóór 1 juli van het volgende jaar zijn opgenomen. Als dat niet is gebeurd, moet u het restant alsnog uitbetalen.

Overgangsregeling enkel in 2018 van toepassing

Door wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is het verschil tussen overuren en meeruren sinds begin dit jaar komen te vervallen. Zowel meeruren als overuren vallen nu onder de noemer ‘meerwerk’ waarvoor nieuwe regels gelden. Momenteel is nog sprake van een overgangsperiode, waarin werkgevers nog kunnen kiezen om meer- of overuren uit te betalen of om ze te compenseren in tijd. Dat is dus per 1 januari 2019 niet meer mogelijk.

Wilt u meer weten over de nieuwe wetgeving, of wilt u weten welke mogelijkheden dit u nog laat? Neem dan contact met ons op.