Mag u als werkgever het vakantiegeld uitstellen?

Artikel
Mag u als werkgever het vakantiegeld uitstellen?

Mag u als werkgever het vakantiegeld uitstellen?

Artikel

Expertise: Salaris & personeel
Onderwerp: Coronavirus
Laatste update: 26 maart 2020
Gepubliceerd: 26 maart 2020

Over een aantal maanden moet het vakantiegeld worden uitbetaald. Mag u dit opschorten om u zo wat financiële armslag te geven gedurende de coronacrisis? In dit artikel zetten we de regels en het standpunt van de vakbond hierover voor u uiteen.

Wat zegt de wet?

Een werknemer heeft uiterlijk in de maand juni recht op uitbetaling van vakantiegeld, zo staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM). In veel cao’s en individuele arbeidsovereenkomsten is echter bepaald dat de uitbetaling in de maand mei plaatsvindt. Voor werknemers met een klein contract en oproepkrachten is het vakantiegeld vaak een apart onderdeel van het salaris en wordt per betaalperiode van een maand of vier weken uitbetaald.

Vakantiegeld later betalen?

De vakbond FNV heeft inmiddels aangegeven bereid te zijn om, in situaties waar de nood erg hoog is, te praten over het opschorten van de uitbetaling van vakantiegeld. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bepaalt dat het in een schriftelijke overeenkomst of publiekrechtelijke regeling is toegestaan om van de hoofdlijn af te wijken. Dat betekent dat er kan worden afgeweken van de uiterlijke maand juni om het vakantiegeld moet worden betaald. Wel geldt dat het vakantiegeld minimaal één keer per kalenderjaar moet worden uitbetaald.

Vakantiegeld ook in nieuwe regeling NOW?

De vraag over het vakantiegeld hangt ook samen met meer duidelijkheid over de exacte voorwaarden van de door het kabinet toegezegde Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Op dit moment is het helaas nog niet bekend of u als werkgever het vakantiegeld gecompenseerd krijgt als onderdeel van de loonsom. Zodra er meer bekend is over de NOW-regeling laten wij u dit weten.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus ? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan zeker contact op met uw contactpersoon bij DRV of vul onderstaand contactformulier in.