Knelpunten sectorindeling voor WW-premie aangepakt

Artikel
Personeelsdossier

Knelpunten sectorindeling voor WW-premie aangepakt

Artikel

Expertise: Personeel
Onderwerp: Werkgeverschap
Laatste update: 25 juli 2018
Gepubliceerd: 25 juli 2018

De sectorindeling voor de premieheffing is sterk verouderd, weerspiegelt de huidige economie niet meer en biedt beperkte prikkels om werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom per direct een aantal maatregelen getroffen om knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling aan te pakken. Wij zetten ze voor u uiteen.

De problemen met de sectorindeling worden met name veroorzaakt door de verouderde omschrijvingen van de sectoren, waardoor het lastig is om de werkzaamheden van een werkgever aan een sector toe te wijzen. Daarnaast willen werkgevers nogal eens van sector wisselen om zo laag mogelijke premies af te moeten dragen.

De maatregelen die hiervoor zijn getroffen, zijn met terugwerkende kracht op 29 juni 2018 om 17:00 uur ingegaan. Hieronder vindt u een overzicht.

1. Wijzigingen in de indeling op verzoek van de werkgever zijn niet meer mogelijk met terugwerkende kracht.
Tot nu toe was het voor werkgevers mogelijk om met terugwerkende kracht (max. 5 jaar) te worden ingedeeld in een andere sector. De werkgever kon dan ook de betaalde premies over die periode terugkrijgen. Nu kan dit niet meer en kan een wijziging in sectorindeling alleen nog voor de toekomst worden gewijzigd. Overigens kan de Belastingdienst wel met terugwerkende kracht de sectorindeling veranderen en door verkeerde indeling te weinig betaalde premies naheffen.

2. Gesplitste aansluitingen niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.
Wanneer een onderneming met verschillende afdelingen in verschillende sectoren viel, was het mogelijk om voor elk onderdeel een andere sectorindeling te verzoeken. Zo konden de premielasten in voorkomende gevallen worden geminimaliseerd. Verzoeken voor zo’n gesplitste aansluiting worden nu niet meer in behandeling genomen.

3. Concernaansluitingen en aansluitingen van nevenbedrijven en neveninstellingen zijn niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.
Op verzoek konden werkgevers binnen concern en nevenbedrijven en -instellingen worden ingedeeld in dezelfde sector. Dergelijke verzoeken worden niet meer in behandeling genomen door de Belastingdienst. Huidige gesplitste sectorindelingen en concernaansluitingen worden nog wle gerespecteerd.

Om te voorkomen dat uw onderneming in een verkeerde (en mogelijk te dure) sector wordt ingedeeld, is het van belang om goed advies in te winnen. U kunt hiervoor terecht bij uw contactpersoon of één van onze loonbelastingspecialisten.