Is een verbetertraject de verantwoordelijkheid van een medewerker?

Artikel
Beoordelingsgesprek medewerker

Is een verbetertraject de verantwoordelijkheid van een medewerker?

Artikel

Expertise: Salaris & personeel
Onderwerp: Werkgeverschap
Laatste update: 23 maart 2018
Gepubliceerd: 07 september 2017

Uw medewerker functioneert niet helemaal zoals u graag wil en u heeft daarover al diverse gesprekken gevoerd. Er is afgesproken om een verbetertraject met concrete doelen en afspraken op te stellen. Kunt u van uw medewerker verlangen dat de medewerker zelf zijn verbetertraject met concrete doelen opstelt?

Verbetertraject bij disfunctioneren van een medewerker

Bij disfunctioneren van een medewerker zal tussen werkgever en medewerker een verbetertraject worden gestart. De medewerker moet tijdig op de hoogte worden gesteld van het disfunctioneren om de gelegenheid te krijgen het functioneren te verbeteren. De afspraken die hierover worden gemaakt, worden vastgelegd in een verbetertraject.

Een verbetertraject heeft een begin- en een eindpunt. Tijdens het verbetertraject dienen de werkgever en de medewerker hun uiterste best te doen om het functioneren van de medewerker te verbeteren. Als werkgever moet u het verbetertraject volgen zodat u, indien nodig, kan ingrijpen of bijsturen. Wanneer het verbetertraject geen verbetering oplevert, kan ontslag volgen.

Casus

In een casus die speelde bij de Rechtbank Midden-Nederland kreeg een medewerker de opdracht om zelf een verbeterplan op te stellen naar aanleiding van de ontvangen feedback. De kwaliteit van het werk was onvoldoende en de wijze van samenwerken met klanten en collega’s kon worden verbeterd. De medewerker kreeg de opdracht mee om concrete doelen op te stellen. De werkgever was het echter niet eens met het voorgestelde verbeterplan . De medewerker kreeg de opdracht het verbeterplan aan te passen. De medewerker had echter geen aanpassingen gedaan en het verbetertraject werd daardoor niet opgestart.

De kantonrechter stelde dat, gelet op het functieniveau en de werkervaring, verwacht mocht worden dat de medewerker in staat moest zijn een goed verbeterplan met concrete doelen op te stellen. Nu de medewerker dit achterwege liet, kon de werkgever overgaan tot ontslag.

Het belang van beoordelingsgesprekken

In deze ontslagprocedure lag er een goed opgebouwd personeelsdossier met meerdere beoordelingen van de werkgever over het functioneren van de medewerker. Hierdoor kon het personeelsdossier gebruikt worden als onderbouwing voor het ontslag.

In de praktijk zien wij regelmatig dat medewerkers ieder jaar een positieve beoordeling krijgen, terwijl zij niet (in zijn geheel) goed functioneren. Een werkgever durft soms geen negatieve beoordeling te geven in verband met angst voor een negatieve sfeer of een conflict met de medewerker. In dat geval weet de medewerker niet of er verbeterpunten zijn. Op het moment dat de werkgever de medewerker vanwege slecht functioneren wil ontslaan, blijkt het disfunctioneren niet voldoende uit de dossiers of verbetertrajecten. De ontslagprocedure zal hierdoor lastiger zijn en meer tijd kosten. Heeft u moeite om uw medewerker goed te beoordelen, dan kan een training u helpen bij het geven van een goede beoordeling van een medewerker.

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe u beoordelingsgesprekken kunt voeren met medewerkers of hoe u een goed personeelsdossier kunt opbouwen, neem dan contact met ons op. De HR-adviseurs van DRV Personeel helpen u graag.