Heeft u meewerkende kinderen? Maak dan gebruik van de Kalenderjaarregeling

Artikel
Meewerkende kinderen horeca

Heeft u meewerkende kinderen? Maak dan gebruik van de Kalenderjaarregeling

Artikel

De Kalenderjaarregeling (KJ-regeling) kunt u gebruiken op het moment dat uw kind meewerkt in uw onderneming en minimaal 15 jaar oud is.

Naast de minimale leeftijd van 15 jaar, gelden nog een aantal voorwaarden:

  • U moet de Belastingdienst verzoeken deze regeling te mogen toepassen.
  • De naam, het adres en het bsn van het kind moeten vastliggen in de loonadministratie vóór de eerste uitbetaling van het loon.
  • Het kind behoort tot het huishouden van de ondernemer.
  • Het kind is niet verzekerd voor een sociale verzekering anders dan de volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet.
  • U drijft uw onderneming niet in de bv-vorm

Als aan een van bovenstaande eisen niet is voldaan moet een reguliere verloning plaatsvinden. Het voordeel van de KJ-regeling is dat u een vereenvoudigde loonadministratie mag voeren. Enkel het bijhouden van een specificatie van het uitbetaalde loon is gedurende het jaar voldoende. In januari volgend op het kalenderjaar doet u voor uw kind éénmalig de loonaangifte voor het hele afgelopen kalenderjaar. U moet altijd de loonheffingskorting toepassen.

Aftrekbare kosten

De kosten van de arbeid door uw kinderen mag u in uw onderneming aftrekken van de winst. Hierdoor heeft u een besparing op de te betalen belasting.

Belastbaar loon

De beloning voor de arbeid van uw kinderen moet door hen worden aangeven als loon voor de inkomstenbelasting. Doordat uw kind recht heeft op heffingskortingen zal er waarschijnlijk geen inkomstenbelasting afgedragen hoeven te worden. De algemene heffingskorting bedraagt maximaal € 2.254 (in 2017). De arbeidskorting is 1,772% van het inkomen tot een inkomen van € 9.309 en vervolgens 28,317% van het inkomen tussen de € 9.309 en de € 20.108. Bij het inkomen boven € 32.444 neemt de arbeidskorting met 3,6% af tot een bedrag van € 0.

Voorbeeld U betaalt uw meewerkende kind in een kalenderjaar totaal € 6.450 en uw kind heeft verder geen andere inkomsten. De loonkosten € 6.450 kunt u aftrekken van uw resultaat.

Uw kind betaalt inkomstenbelasting over deze € 6.450 (bedragen voor 2017) van:

  • Belasting (1e tariefschijf): € 2.357
  • Af: algemene heffingskorting: € 2.254
  • Af: arbeidskorting (1,793%): € 0.115
  • Totaal heffingskortingen: € 2.369

**Te betalen belasting: € 0.000 **

In dit voorbeeld is meer recht op heffingskortingen dan dat er belasting wordt betaald. U krijgt echter altijd maar de heffingskortingen voor zover u belasting betaalt. Daarom is het bedrag van de te betalen belasting in dit voorbeeld uitgekomen op € 0.

Over het volledige bedrag moet wel de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) worden betaald. Deze bedraagt 6,75% over de beloning. De bijdrage bedraagt dus € 6.450 * 6,65% is € 428 op jaarbasis. Als werkgever betaalt u dit via de jaarlijkse loonaangifte aan de Belastingdienst.