Geen horeca-cao meer: wat nu?

Artikel
Horeca

Geen horeca-cao meer: wat nu?

Artikel

Vanaf 1 april 2014 geldt voor de horeca de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) niet meer. Bepaalde onderdelen uit deze verlopen cao werken echter door. Wat zijn daarvan de gevolgen voor u als horecawerkgever?

Nawerking

In arbeidsovereenkomsten gesloten vanaf 1 april 2014 hoeft u niet meer te verwijzen naar de oude cao. Doet u dat niet, dan gelden de cao-afspraken ook niet. Verwijst u wel naar de verlopen cao, dan zijn de afspraken wel van toepassing. Ook als een werknemer een bestaande arbeidsovereenkomst heeft waarin naar de cao verwezen wordt, dan zijn de afspraken nog steeds van kracht. Dit heet nawerking.

Nawerking houdt in dat de arbeidsvoorwaarden, zoals salarissen, uit de cao nog steeds moeten worden nageleefd. Neemt u een nieuwe werknemer aan, dan kunt u ervoor kiezen in zijn arbeidsovereenkomst niet meer te verwijzen naar een cao. Dan zijn op die overeenkomst alleen de wettelijke regels van toepassing. Het staat u echter vrij om toch naar de cao te blijven verwijzen. U moet er dan wel op bedacht zijn dat de arbeidsvoorwaarden van de cao wellicht net iets duurder zijn dan de wettelijke.  

Proeftijd

Een van de uitzonderingen op de bovenstaande regel is dat de nawerking niet geldt voor de maximaal toegestane proeftijd. Voor de proeftijd moet u de wettelijke regels volgen. U mag daardoor aan werknemers alleen nog een proeftijd opleggen van één maand. De arbeidsovereenkomst moet dan wel zijn aangegaan voor meer dan zes maanden. Bij contracten tot en met zes maanden mag u helemaal geen proeftijd meer opnemen in het contract.     

Arbeidsvoorwaardenreglement

KHN heeft voor horecawerkgevers een arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) opgesteld. U kunt deze van toepassing verklaren op de arbeidsovereenkomsten van nieuwe werknemers in afwachting van een nieuwe horeca-cao. Hieraan is wel een salarisverhoging gekoppeld. Deze kunt u, als een nieuwe cao ingaat, verrekenen met een eventueel daarmee samenvallende salarisverhoging. Het AVR borduurt vooral verder op de oude horeca-cao met enkele afzwakkingen in het voordeel van de werkgever.       

Gevolgen voor nieuwe contracten

Voor uw werknemers met een contract voor bepaalde tijd, van wie het contract afloopt tijdens de cao-loze periode, mag u het contract verlengen. U mag dan de arbeidsvoorwaarden aanpassen aan de wettelijke regelingen.

Let op! U moet ten minste één maand voor de einddatum van het contract schriftelijk aanzeggen of u wilt verlengen én onder welke voorwaarden.

Andere cao voor de horeca

De horecabranche kent naast de cao Horeca en aanverwante bedrijven van KHN ook een cao van het Nederlands Horeca Gilde (NHG). Laatstgenoemde cao kan alleen worden toegepast door horecawerkgevers die zijn aangesloten bij het NHG. Wanneer u als werkgever lid bent van NHG kunt u nog tot 1 juli 2016 een proeftijd afspreken van twee maanden. De arbeidsovereenkomst moet dan wel zijn aangegaan voor meer dan zes maanden.