Vijf belangrijkste wijzigingen in 2019 voor de werkgever

Artikel
Wijzigingen werkgever 2019

Vijf belangrijkste wijzigingen in 2019 voor de werkgever

Artikel

Laatste update: 14 januari 2019
Gepubliceerd: 14 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn weer diverse cijfers en wet- en regelgevingen gewijzigd die van invloed zijn op het werkgeverschap. Wij zetten de vijf belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

1. Heffingskortingen voor buitenlandse werknemers

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland nog recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. 'Niet-inwoners' hebben daar vanaf dat moment geen recht meer op. Er is een uitzondering voor werknemers die wonen in lidstaten van de Europese Unie, in de EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), Zwitserland en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Om deze uitzondering toe te passen, moet u vaststellen van welk land uw werknemer fiscaal gezien inwoner is.

Let op: voor Belgische werknemers geldt er een uitzonderling, waardoor zij wél recht hebben op het belastingdeel van de heffingskortingen.

2. Woonplaats en anoniementarief

U bent verplicht om uw werknemers te identificeren. Als dat niet (juist) is gedaan, dan is het zogenoemde anoniementarief van 52% van toepassing. Van (buitenlandse) werknemers die fiscaal geen inwoner van Nederland zijn, maar hier wel (tijdelijk) verblijven, wordt in de loonadministratie weleens het (tijdelijke) Nederlandse adres vastgelegd. Vanaf 1 januari 2019 moet van deze (buitenlandse) werknemers het buitenlandse adres in de loonadministratie worden opgenomen. Als u dit als werkgever niet doet, moet voor deze werknemers het anoniementarief worden toegepast.

3. 30%-regeling

De maximale looptijd van de 30%-regeling wordt met ingang van 1 januari 2019 met drie jaar verkort: van acht naar vijf jaar. Nieuwe aanvragen worden vanaf dan voor maximaal vijf jaar toegekend. Ook voor bestaande gevallen zal de verkorting van drie jaar gelden, maar er is sprake van overgangsrecht. Bekijk de uitwerking van het overgangsrecht in onderstaande tabel:

4. Vrijwilligersregeling 2019

Vrijwilligers zijn voor de maatschappij van groot belang. Daarom gaat de vrijstelling voor vrijwilligers in 2019 met € 200 per jaar omhoog. Dit betekent dat een vrijwilliger vanaf 1 januari 2019 maximaal € 170 belastingvrij per maand kan ontvangen voor de verrichte diensten, met een maximum van € 1.700 per jaar. Het is voor het eerst sinds 2006 dat deze bedragen worden verhoogd.

5. Nieuwe regels compensatie overuren

Per 1 januari 2019 is het voor u als werkgever niet meer mogelijk om afspraken met individuele werknemers te maken om meerwerk (hieronder wordt verstaan meeruren en overuren) met vrije tijd te compenseren. Vanaf 2019 mag dit alleen nog maar als het is geregeld in een cao en schriftelijk is afgesproken. Dit geldt alleen voor zover de werknemer over de gewerkte uren niet meer verdient dan het minimumloon. Lees hier waarmee u rekening moet houden omtrent de nieuwe regels voor de compensatie van overuren..

Wilt u meer weten over de gewijzigde wet- en regelgevingen, of wilt u weten welke mogelijkheden dit u nog laat? Neem dan contact met ons op.