Leg studiekostenbeding werknemer nauwkeurig vast

Artikel
Studiekostenbeding nauwkeurig vastleggen

Leg studiekostenbeding werknemer nauwkeurig vast

Artikel

Expertise: Salaris & personeel
Onderwerp: Werkgeverschap
Laatste update: 02 september 2019
Gepubliceerd: 02 september 2019

Vanaf september beginnen de verschillende opleidingen. Werkgevers nemen geregeld de kosten van een studie van een werknemer voor hun rekening. Wilt u dat een werknemer bij ontslag deze kosten geheel of deels terugbetaalt? Dan moet u dit goed vastleggen in een studiekostenbeding!

Wat is een studiekostenbeding?

In een studiekostenbeding spreken werkgever en werknemer af dat studiekosten geheel of deels door de werknemer worden terugbetaald als de werknemer binnen een bepaalde periode het bedrijf verlaat. Meestal alleen als de werknemer zelf beslist het bedrijf te verlaten. Op deze manier verdient het bedrijf een deel van de investering in het personeelslid weer terug.

Werkgever de dupe bij onduidelijkheid

In een zaak die eerder speelde voor het gerechtshof in Arnhem werd een werkgever de dupe van het feit dat de afspraken met de werknemer over een terug te betalen studiekostenvergoeding onvoldoende duidelijk waren vastgelegd. De uitspraak leert dat het van groot belang is een studiekostenbeding nauwkeurig en bij voorkeur schriftelijk vast te leggen. In de betreffende zaak ontbrak een ondertekend contract tussen de beide partijen.

Verplichting als goed werkgever

Het gerechtshof overwoog in de uitspraak dat van een goed werkgever mag worden verwacht dat hij de werknemer vooraf duidelijk maakt wat de gevolgen zijn van de terugbetalingsverplichting, waaronder het financiële risico. Ook moet de werkgever voldoende nagaan of daar overeenstemming over is bereikt.

Let op! In ieder geval kan een dergelijke overeenstemming niet enkel worden afgeleid uit het feit dat de werknemer is gestart met de opleiding.

Het gerechtshof stelde vast dat partijen nog geen overeenstemming hadden bereikt op het moment dat de werknemer ontslag nam. Dit kon namelijk niet uit het e-mailverkeer en de verzonden whatsapp-berichten worden afgeleid. Er bestond daarom voor de werknemer geen verplichting de gemaakte studiekosten van ruim € 8.700 aan de werkgever te vergoeden.

Wij kunnen in overleg met u een studiekostenbeding voor u opstellen. Daarnaast is het mogelijk een studiekostenvergoedingsregeling voor uw bedrijf op te stellen waarin opgenomen wordt hoe een aanvraag voor vergoeding moet worden ingediend en aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Neem hiervoor contact op met onze HRM-adviseurs.