Bedrijfsresultaat transparant maken

Uw bedrijfsresultaat 100% transparant maken

DRV Performance Improvers realiseert

Als u uw bedrijfsresultaat wilt verbeteren dan is het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in uw ondernemingsprestaties. Alleen op basis van de juiste cijfers en inzichten kunt u de juiste beslissingen nemen om de winstgevendheid van het bedrijf te laten stijgen.

Effecten en rendementen meten

Iedere bedrijfsbeslissing die wordt gemaakt moet bijdragen aan het behalen van het hogere doel. Het is belangrijk om dit hogere bedrijfsdoel te vertalen in praktische en meetbare doelstellingen, afgestemd op elk individu, team en afdeling. Die doelstellingen zijn het startpunt van een goede managementrapportage. Vervolgens moeten de juiste variabelen gemeten en gemonitord worden om te kunnen beoordelen of de organisatie goed functioneert. Zowel financiële als operationele gegevens geven u belangrijke inzichten in uw bedrijfsresultaat.

Managementrapportage opstellen

Een goede managementrapportage helpt u met het beantwoorden van vragen als:

  • Waarmee verdien (of verlies) ik mijn geld?
  • Zijn mijn medewerkers voldoende productief?
  • Leveren al mijn producten het gewenste resultaat op?
  • Voldoen we aan alle afspraken die gemaakt zijn met klanten?
  • Hoe ontwikkelt de klanttevredenheid zich?

Wij kunnen u helpen met het bepalen van de juiste doelstellingen en meetbare variabelen. Daarnaast kunnen we u helpen met het inrichten van de managementrapportage zodat u op ieder moment een goed beeld heeft van uw bedrijfsresultaat en de prestaties van uw medewerkers.