Bezuinigen met de DRV Kosten Bespaar Scan

Performance Improvers
Bezuinigen als ondernemer

Bezuinigen met de DRV Kosten Bespaar Scan

Performance Improvers

Als ondernemer op kosten besparen. Dat is het idee achter de Kosten Bespaar Scan van DRV Performance Improvers. De besparing kan oplopen tot 20% van de kosten die niet direct gerelateerd zijn aan het kernproduct of de dienst van de organisatie (‘non core kosten’). Bezuinigen met de Kosten Bespaar Scan levert direct een beter bedrijfsresultaat op.

Tot 20% bezuinigen

Uit onderzoek blijkt dat ondernemingen 15-20% op hun non core kosten kunnen besparen, maar dat doorgaans niet doen. Eén van de redenen is dat de managementaandacht voor deze kosten laag is. Doorgaans ontbreekt het cijfermatige inzicht: wat geven we uit aan welke leverancier? Ook de formele afspraken met leveranciers staan niet allemaal helder op het netvlies. Daarbij komt dat het onderhandelen met leveranciers veel tijd kost en dat ondernemers vaker de inkoopmacht missen om tot betere condities te komen.

Wij bekijken en analyseren kostenposten als energie, huisvesting, ICT, mobiliteit, drukwerk & verpakkingen, verzekeringen, onderhoud, media & reclame, etc. Onze adviseurs:

  1. maken de potentiële besparing op jaarbasis snel en goed inzichtelijk;
  2. helpen u om met weinig inspanningen forse en structurele besparingen te realiseren, met minimaal dezelfde kwaliteit én service als u gewend bent.

Voor uw bedrijf interessant?

Als een bedrijf aan één van onderstaande criteria voldoet is het interessant om de scan uit te voeren:

  • Hoge kosten binnen bepaalde inkoopcategorieën (bijv. een onderneming in de metaalindustrie met hoge energiekosten of hoge leasebedragen; een e-commerce bedrijf met hoge verzendkosten) en/of;
  • Een totaalbedrag van minstens € 150.000 aan energie, drukwerk, afvalverwerking, uitzendkrachten, kantoorartikelen, schoonmaak, auto lease en pakketvervoer/wegtransport en/of;
  • Meer dan 99 medewerkers in dienst.

Onderhandelen voor betere voorwaarden

Op basis van de scan ontvangt u een overzicht van de mogelijke besparingen per categorie. Wilt u profiteren van die besparingen, dan kunt u ons opdracht geven daadwerkelijk te onderhandelen met leveranciers om tot en definitieve prijs en voorwaarden te komen. Dit kan uw eigen leverancier zijn of een andere leverancier. We zijn in staat om de besparing te realiseren door het inzetten van doorgewinterde inkoopmanagers van Procurement Services. Zij bundelen inkoopwaarde waardoor de inkoop simpelweg goedkoper wordt.

Wij nemen het uit handen

Per kostencategorie besluit u of u van het aanbod gebruik wilt maken. Vervolgens kunnen we voor u de feitelijke inkoop verzorgen, de administratie regelen en de prestaties van de leveranciers monitoren. We nemen het gehele traject voor u uit handen, van het onderhandelen met aanbieders tot en met het contractmanagement. Terwijl u er geen omkijken naar heeft, kunt u als onderneming bezuinigen.

Ook bezuinigen?

Als u geïnteresseerd bent maken we graag een afspraak voor een oriënterend gesprek. Daarin leggen we uit wat u kunt verwachten en wat wij van u verwachten. We maken afspraken over de doorlooptijd en de vergoeding die we vragen. Alle afspraken worden duidelijk op papier gezet, zodat onze condities kraakhelder zijn. Voor meer informatie, neemt u dan contact op met Mitch van Bovene van DRV Performance Improvers via tel 06-53157295.