Krijgt u als dga van uw bv geen pensioen, terwijl u hier wel recht op heeft? Dan betekent dit niet automatisch dat het ook niet belast is. Dit besliste rechtbank Gelderland eerder. Wees daarom voorzichtig met het niet of deels uitbetalen van een pensioen van een dga, zodat u niet onverwachts meer belasting moet betalen. Wij zetten de regels aan de hand van een voorbeeld voor u uiteen!

Pensioen dga slechts deels uitbetaald, toch belast

In de betreffende zaak had een dga recht op een pensioen bij zijn eigen bv ter grootte van € 95.124 per jaar. In 2015, 2016 en 2017 ontving de dga veel minder pensioen, namelijk € 46.680 . De inspecteur belastte ook het restant van € 48.444 (€ 95.124 -/- € 46.680) ieder jaar ook al was dit pensioen niet uitbetaald.

Voor de rechter was het de vraag of dit terecht was. Dit hangt af van de vraag of de vordering van de dga op de bv ‘vorderbaar en tevens inbaar is’. Volgens de rechter is dit het geval. De rechter kwam tot dit oordeel nadat duidelijk werd dat de dga bij de bv leningen ter financiering van zijn eigen woning had afgesloten én een rekeningcourantschuld had. Het totaal van de vorderingen van de bv op de dga bedroeg zo’n € 2,5 miljoen.

Verrekening pensioen dga is mogelijk

De rechter stelt vast dat als de bv niet bij machte zou zijn geweest het pensioen gewoon uit te betalen, de bv ook dit pensioen kon verrekenen met de opgebouwde schulden van de dga. Als de bv zakelijk had gehandeld, was dit ook logisch geweest. Bovendien is dit wettelijk ook toegestaan. Dat geldt niet voor verrekening van gewoon loon, maar wel voor een pensioenaanspraak. De inspecteur werd dan ook in het gelijk gesteld, en de dga moest meer belasting betalen.

Pensioen dga niet uitbetalen: wat betekent dat voor de belasting?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de pensioen-bv of stamrecht-bv geen of te weinig middelen heeft voor de (volledige) uitkeringen. Wordt dit veroorzaakt door (eerdere) onttrekkingen in rekening-courant? Dan betekent dit dat er oneigenlijk is beschikt over (een gedeelte van) de aanspraken. De consequentie daarvan kan zijn dat u over de volledige waarde in het economische verkeer van de aanspraken belasting moet betalen.

Wordt de afwezigheid van (liquide) middelen veroorzaakt door onvoldoende rendement? Dan ligt het voor de hand dat er geen of lagere uitkeringen plaatsvinden. In dat geval wordt daarover niet belasting geheven.

Let op: ziet u af van de uitbetaling van uw pensioen door de bv doordat de bv de middelen daarvoor niet meer heeft? Daar zijn specifieke voorwaarden verbonden. Dus wees daar voorzichtig mee en laat u goed adviseren hierover om onverwachte belastingheffing te voorkomen!