Jaarverslagen

Elk jaar brengen we een jaarverslag uit, waarin we beschrijven hoe we onze organisatie leiden, welke keuzes we maken, welke ontwikkelingen in het betreffende jaar belangrijk zijn, waarin we investeren en wat het resultaat van onze inspanningen is. Vanaf het Jaarverslag 2019 is het kwaliteitsverslag in het jaarverslag geïntegreerd. Daarvoor brachten we een apart Transparantieverslag uit.

Jaarverslag 2020

Eerdere jaarverslagen

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Transparantieverslagen

Transparantieverslag 2017

Transparantieverslag 2016

Rapportage controlepraktijk 2015

Rapportage controlepraktijk 2014