Sponsoring

Over DRV
Sponsoring DRV Accountants & Adviseurs

Sponsoring

Over DRV

DRV werkt in de echte economie. We voelen ons nauw betrokken bij het werkgebied Zuidwest-Nederland waarin wij werken en wonen. Daarom zijn we een betrokken partner van een aantal toonaangevende evenementen in de regio Zuidwest-Nederland. We doen niet alleen mee met de evenementen, maar denken ook mee met de organisatie.

Thema’s voor sponsoring

We sponsoren activiteiten binnen drie vastgestelde thema’s:

  • Sport: het leveren van een topprestatie stimuleren we, zowel op zakelijk als sportief vlak. Daarin zien we overeenkomsten, want het leveren van een topprestatie kan alleen als er topkwaliteit wordt geboden. We maken de keuze om de hardloopsport, fietssport, voetbalsport en golfsport te sponsoren. Veel van onze medewerkers zijn actief betrokken bij deze sporten.
  • Kennis: Onze grote kracht is de expertise die we in huis hebben. We willen deze kennis delen met andere ondernemers zodat zij het beste resultaat kunnen bereiken. Het vormt de basis van ons bestaan. Een initiatief waar inspiratie en kennisdeling tussen ondernemers voorop staat bekijken we dan ook met veel interesse.
  • Cultuur en maatschappij: wij zijn betrokken bij de regio waarin we opereren. Die regio heeft baat bij een gevarieerde, aantrekkelijke en actieve leefomgeving. Daarom dragen wij graag bij aan initiatieven die bijdragen aan de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van ons woon- en werkgebied.

Sponsorcriteria

DRV heeft een sponsorbeleid opgesteld waarin criteria zijn opgenomen voor het aangaan van een samenwerking. Alle sponsoraanvragen worden getoetst aan de hand van deze criteria. We zetten de belangrijkste criteria hieronder kort voor u uiteen:

  • De sponsoring valt binnen een van de hierboven genoemde thema’s.
  • De doelgroep bevindt zich in de regio Zuidwest-Nederland en binnen de doelgroep bevinden zich ondernemers in het mkb.
  • Bij de sponsoring is een actieve betrokkenheid vanuit DRV bij het project, de club, organisatie of vereniging.
  • Er wordt duidelijk en actief naar buiten gebracht dat DRV de activiteit ondersteunt.

Sponsoraanvraag

Wilt u een sponsoraanvraag indienen? Dat kan door een voorstel te sturen naar communicatie@drv.nl. In dit voorstel staat een omschrijving van de activiteit, waarom DRV een geschikte sponsor is, wat er van DRV wordt verwacht als sponsor, wat de tegenprestaties zijn, of er andere sponsoren zijn en wat doelgroep is van de gesponsorde activiteit. Aan de hand van de aanvraag en de hierboven genoemde criteria beoordelen wij of het project in aanmerking komt voor sponsoring en of ondersteuning mogelijk is binnen de beschikbare budgetten.