DRV Accountants & Adviseurs

Werken in de echte economie
DRV Accountants & Adviseurs

DRV Accountants & Adviseurs

Werken in de echte economie

Wij zijn ‘DRV Accountants & Adviseurs. Stilletjes één van de beste kantoren van Nederland’. Daarmee doen we de belofte aan cliënten en medewerkers dat wij willen uitblinken in cliënttevredenheid en kwaliteit voor ondernemers in het mkb. Want daar ligt onze passie: bij bedrijven die de ruggengraat van onze economie vormen en die zorgen voor het overgrote deel van onze werkgelegenheid. Familiebedrijven die zuinig zijn op hun bedrijf, op hun klanten en op hun mensen. Die telkens weer nieuwe uitdagingen aangaan en wendbaar zijn. Wij noemen dat: Werken in de echte economie.

DIRECT CONTACT DOWNLOAD MEER INFORMATIE OVER DRV ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Verbeteren van prestaties

Bent u ondernemer in de echte economie, dan is het ons doel als accountancykantoor om u te helpen uw ambities als ondernemer en in privé te realiseren. Dat doen onze accountants met aandacht voor u en uw bedrijf, met de juiste inzichten en met doelgerichte adviezen. Onze basis is het samenstellen en controleren van jaarrekeningen, het verzorgen van (salaris)administraties en fiscale aangiften en het geven van financiële inzichten. Daarop aanvullend bieden wij u een brede expertise aan die u op een bepaald moment of in een specifieke situatie verder helpt. Bijvoorbeeld bij een bedrijfsovername, een subsidieaanvraag, het verbeteren van uw bedrijfsprestaties, het optimaliseren van uw personeelsbestand of het regisseren van uw privévermogen.

Onze accountants willen u echt leren kennen

Als uw accountant en adviseur willen we goed op de hoogte zijn van uw huidige en gewenste situatie in uw onderneming en in privé. Met die kennis en door gebruik te maken van geavanceerde technologie, kunnen wij u de juiste inzichten en prognoses aanbieden waarmee u goed onderbouwde beslissingen neemt. Daarbij telt niet alleen de zakelijke kant. Door oprecht betrokken te zijn, kennen we de situatie achter de vraag. We begrijpen dat veel beslissingen een zakelijke én een emotionele kant hebben. Daarom investeren we in een duurzame en waardevolle relatie.

Kwaliteitswaarborging

Als ondernemer moet u erop kunnen vertrouwen dat rapportages, analyses en werkzaamheden volgens hoge kwaliteitsstandaarden tot stand komen. Daarom werkt DRV volgens strikte kwaliteitssystemen, die via interne en externe reviews met grote regelmaat worden getoetst. Van onze accountants en adviseurs verwachten wij een professioneel kritische instelling, zodat de kwaliteit van de werkzaamheden blijft gewaarborgd.

Door alle kennis voortdurend te verbreden, verdiepen en verspreiden zorgen hoog opgeleide DRV’ers samen voor een hoog niveau van dienstverlening. Dat heeft geleid tot een vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controleopdrachten in het kader van de Wet toezicht accountants, tot een convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst en tot een erkenning als onderwijsinstelling. Kortom: een accountancykantoor dat staat voor kwaliteit.

Externe accountants

Onze accountants verrichten ruim 400 controleopdrachten bij grotere familiebedrijven en onderwijsinstellingen. Bij wettelijke verplichte controles mogen alleen externe accountants de controleverklaringen ondertekenen. Deze accountants zijn ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten. De externe accountant voldoet aan hoge eisen van vakbekwaamheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit.

Bekijk de lijst met externe accountants

Al 95 jaar dichtbij

Al 95 jaar staan we in alle opzichten dichtbij onze cliënten: met persoonlijke betrokkenheid, korte communicatielijnen en 12 compacte kantoren in Zuidwest-Nederland.

Onze ervaring gaat terug tot 1922. De heer Anthonie de Roo legde toen in Zeeland de basis voor wat nu een modern, multidisciplinair accountants- en advieskantoor is. In 1936 ontstond de maatschap De Roo en Fossen. Deze naam voerden we in Zeeland tot 1990. Na de fusie met de Zuid-Hollandse Van der Veen, Hardeman, Plaizier en Van Dijk Groep, wijzigde de naam in De Roo van der Veen. In 2001 besloten we de naam te veranderen in DRV Accountants en Belastingadviseurs. Om onze brede expertise te benadrukken voeren we vanaf 1 maart 2012 de naam DRV Accountants & Adviseurs.

Onze organisatie

DRV Accountants & Adviseurs heeft een maatschapsstructuur. De leden van de maatschap participeren hierin met hun persoonlijke vennootschappen. De maatschap bestaat uit 30 leden.

Een aantal bedrijfsactiviteiten van DRV Accountants & Adviseurs zijn ondergebracht in een besloten vennootschap, waaronder DRV Assurance, DRV Detachering, DRV Subsidie Advies, Crossminds, Zantboer & Partners en Moore DRV. Voor relaties die gebruik willen maken van een trustkantoor zijn wij een samenwerking aangegaan met Your Trust Netherlands. Deze besloten vennootschappen vormen samen een netwerk in het kader van de Wet Toezicht Accountantsorganisaties (artikel 1 letter j).

DRV in cijfers 2018

Jaarverslag 2018: DRV groeit 11%

DRV Accountants & Adviseurs zag haar omzet in het verslagjaar 2018 toenemen van € 49,5 naar € 54,9, een stijging van 11 procent. Ondanks de onverminderde investeringen in innovatie en de forse groei van de arbeidskosten (10%), nam de toegevoegde waarde met 15% toe en kwam weer meer op het niveau van de jaren voor 2017.

OPEN HET JAARVERSLAG 2018

Internationale samenwerking

DRV Accountants & Adviseurs is aangesloten bij Moore Global Network Limited, het internationale samenwerkingsverband van onafhankelijke accountantskantoren. DRV beschikt over de Registratie van de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) voor controle van dochters van Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen.

Lidmaatschappen

Daarnaast is DRV Accountants & Adviseurs aangesloten bij Samenwerkende Registeraccountants (SRA), de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), het Register Belastingadviseurs (RB) en het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA).

Handelsgegevens

DRV Accountants & Adviseurs
Hoofdweg 52
3067 GH Rotterdam
010-4212020
info@drv.nl

KvK nummer: 24492873
Btw-Nummer: NL002160286B01