Zorgverzekeraars schieten zorgverleners financieel te hulp vanwege een teruglopende omzet als gevolg van het coronavirus. De hulp gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart en wordt uitbetaald vanaf begin mei. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Wij zetten voor u als zorgverlener uiteen wat de regeling inhoudt en wanneer u hier aanspraak op maakt.

Geen NOW

De hulp komt in de plaats van de NOW: de regeling waarbij werkgevers tot 90% van de loonkosten vergoed krijgen van de overheid. Zorgverleners kunnen op de NOW alleen een beroep doen op het moment dat hun omzet niet geheel wordt gecompenseerd en er daardoor meer dan 20% omzetverlies overblijft. De NOW nu al aanvragen is niet mogelijk, aangezien eerst duidelijk moet zijn wat uw omzetverlies gaat worden.

Tegemoetkoming op basis van omzet

Zorgverleners krijgen hun inkomsten voor hun werkzaamheden vooral vanuit de zorgverzekeraars, die de zorg vergoeden voor hun klanten. De financiële hulp vanuit de verzekeraars wordt gebaseerd op basis van het verlies aan deze vergoede omzet. Naar verwachting zal dit zo’n 60% à 85% zijn van de omzet per maand die normaal gesproken wordt vergoed vanuit alle zorgverzekeraars.

Hoe de exacte regeling eruit komt te zien is nog niet helemaal bekend. We houden u hiervan op de hoogte.

Voor wie is de hulp?

De hulp is bestemd voor alle zorg die onder de basis- en aanvullende zorgverzekering geleverd wordt, met uitsluiting van opticiens en ongecontracteerde audiciens. De steunmaatregel geldt, behalve voor audiciens, zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders.

Vooruitbetaling

Zorgverleners die financieel erg omhoog zitten, kunnen een voorschot aanvragen. Dit geldt alleen voor de volgende zorgverleners:

  • Eerstelijnslaboratoria
  • Mondzorg
  • Kraamzorg
  • Fysiotherapie
  • Oefentherapie
  • Ergotherapie
  • Wijkverpleging
  • Zittend ziekenvervoer
  • Zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.

Nacalculatie

Blijkt na de crisis de omzet weer aan te trekken en wordt het verlies aan omzet geheel of gedeeltelijk ingehaald? Dan wordt ook de bijdrage achteraf verminderd.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of het specialistenteam corona. U kunt ook uw contactgegevens achterlaten en wij nemen contact met u op.

Geschreven door:

HRM adviseur Marga de Bree

Marga de Bree RPP RADI

Arbeidsjuridisch adviseur