Als er sprake is van structurele werkvermindering, dan kunt u als werkgever ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen bij het UWV aan te vragen. Maar mogen de gevolgen van de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus leiden tot ontslag? In dit artikel zetten we de regels voor u uiteen.

Vraag eerst werktijdverkorting/werkbehoud aan

Voor een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen moet dus sprake zijn van structurele werkvermindering. De verwachting is echter dat deze crisis een acute en kortdurende situatie betreft. In zo’n situatie heeft de werkgever de mogelijkheid om de vernieuwde werktijdverkorting aan te vragen. Deze regeling is namelijk vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW).

Let op: Let op: wanneer u gebruikmaakt van de NOW mag u geen ontslag op grond van bedrijfseconomische aanvragen! Twijfelt u wat voor u de beste oplossing is, neem dan contact op met ons op via onderstaand contactformulier.

Al langere tijd structurele werkvermindering of financiële problemen

Het kan zijn dat uw onderneming al langer te kampen heeft met structurele werkvermindering of een slechte financiële situatie. De maatregelen, die zorgen voor minder werk en omzet, kunnen de druppel zijn om toch voor (een deel van) uw medewerkers ontslag aan te vragen. In sommige gevallen is het aanvragen van werktijdverkorting namelijk niet voldoende. Een ontslag op grond van bedrijfseconomische reden is dan een middel om het hoofd boven water te houden.

Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen: hoe werkt dat?

Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische reden is het natuurlijk mogelijk om in onderling overleg met uw medewerkers afspraken te maken over de beëindiging van hun dienstverband. Als dit niet lukt, of u bij voorbaat denkt dat de medewerkers niet akkoord gaan met uw voorstel, dan moet u als werkgever aan het UWV toestemming vragen voor ontslag.

Het is van belang dat u zich daarbij houdt aan de geldende regels voor bedrijfseconomisch ontslag. Zo moet u als werkgever:

  • Het afspiegelingsbeginsel hanteren. Dit betekent dat de leeftijdsopbouw binnen de betreffende functie(s) zoveel mogelijk gelijk blijft aan hoe die was. Per leeftijdsgroep moet de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag worden aangedragen.
  • Aantonen dat er sprake is van werkvermindering en dat de prognose is dat op korte termijn (over het algemeen een half jaar) geen herstel van de situatie zal optreden. Veelal zal dit herstel langer zijn dan de verwachte maatregelen die op dit moment gelden vanwege het coronavirus.

Toestemming voor ontslag: hoe verder?

Als u aan alle criteria voor ontslag op bedrijfseconomische gronden heeft voldaan, dan zal het UWV naar verwachting toestemming geven om de voorgedragen medewerkers te ontslaan. U moet dan nog wel de (overgebleven) opzegtermijn in acht nemen. Bij ontslag van meer dan 20 medewerkers, moet u eerst met de vakbonden overleggen.

Let op: Houd er rekening mee dat het minimaal vier tot zes weken duurt voordat u een vergunning heeft van het UWV. Daarna moet u dus ook nog rekening houden met de opzegtermijn.

Aan de medewerkers waarvoor toestemming voor ontslag wordt gegeven, is de werkgever altijd een transitievergoeding verschuldigd. Wordt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd, dan kunnen andere afspraken met de werknemer gemaakt worden.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan zeker contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of vul onderstaand contactformulier in.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur