Als ondernemer moet u de btw van uw verkopen per maand of kwartaal aangeven en afdragen aan de Belastingdienst. Waarschijnlijk maakt u wel eens mee dat een afnemer uw verkoopfactuur niet of niet tijdig betaalt. Zorg in dat geval dat u de afgedragen btw op tijd terugvraagt. Wanneer u dit te laat doet kan de Belastingdienst namelijk de terugbetaling van de btw weigeren. Hoe u dat doet en wat de regels zijn leest u hier.

Btw niet betaalde factuur uiterlijk na 1 jaar terugvragen

Heeft u met uw afnemer een uiterste betaaldatum afgesproken en wordt deze factuur niet of te laat betaald?  Dan moet u één jaar na het verstrijken van die uiterste betaaldatum de btw terugvragen bij de Belastingdienst. Is de afgesproken uiterste betaaldatum bijvoorbeeld 15 september? Dan vraagt u de btw terug in uw btw-aangifte van het derde kwartaal of september, afhankeljk van of u uw btw-aangifte maandelijks of per kwartaal doet.

Let op de betalingstermijn

Het moment van terugvragen van de btw hangt dus mede af van de betalingstermijn die u hebt afgesproken met de afnemer. Heeft u op 1 september 2020 een factuur verstuurd en is de afgesproken betalingstermijn 15 dagen? Dan is de uiterste betaaldatum 15 september 2020. Indien uw afnemer op 30 september 2021 nog niet betaald heeft, dan vraagt u de btw terug in uw btw-aangifte. Afhankelijk van uw aangiftetijdvak is dit het derde kwartaal 2021 of september 2021.

Indien geen betalingstermijn is afgesproken, geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur. Oftewel 2 oktober 2021. In dat geval vraagt u de btw terug in uw btw-aangifte van oktober 2021 (bij maandelijkse btw-aangifte) of in uw btw-aangifte van het vierde kwartaal 2021 (bij btw-aangifte per kwartaal).

Btw oninbare factuur eerder terugvragen

Wanneer de factuur al eerder dan een jaar na het verstrijken van de betalingstermijn definitief oninbaar is, moet u de btw eerder terugvragen. Dit is wanneer komt vast te staan dat uw afnemer niet in staat is om de factuur te betalen. U kunt dan niet wachten tot het jaar verstreken is. Is uw afnemer in het bovenstaande voorbeeld bijvoorbeeld failliet verklaard op 1 januari 2021? Dan vraagt u de btw terug in uw btw-aangifte van januari 2021 of in uw btw-aangifte van het eerste kwartaal 2021.

Let op! De Belastingdienst mag de btw-teruggaaf weigeren indien u de btw in een latere btw-aangifte terugvraagt. Voorkom dit risico en vraag de btw dus op tijd terug. Wij adviseren u graag bij deze teruggaaf.

Btw alsnog ontvangen na teruggaaf btw

Heeft u de btw van een oninbare vordering teruggevraagd in de btw-aangifte en is deze vordering later alsnog geheel of gedeeltelijk betaald? U bent dan alsnog btw verschuldigd over het ontvangen gedeelte en moet deze aangeven in het aangiftetijdvak waarin u de betaling hebt ontvangen.

Btw op zelf te laat betaalde inkoopfactuur

Bent u zelf als ondernemer te laat (langer dan één jaar) met het betalen van een inkoopfactuur, maar heeft u de btw al wel afgetrokken in de btw-aangifte? U moet dan de btw terugbetalen die u te veel hebt afgetrokken. Heeft u bijvoorbeeld op 1 september 2020 een factuur ontvangen met als uiterste betaaldatum 15 september 2020 en is deze factuur op 30 september 2021 nog niet betaald? Dan geeft u deze btw aan in uw btw-aangifte van september 2021 of in uw btw-aangifte van het derde kwartaal 2021. Betaalt u de factuur vervolgens op 1 oktober 2021. Dan moet u deze btw terugvragen in uw btw-aangifte van oktober 2021 of in uw btw aangifte van het vierde kwartaal 2021.

Geschreven door:

Belastingadviseur Henk van Assen

Henk van Assen LL.M.

Belastingadviseur en btw specialist