Volg de voortgang met DRV Online Trainingen

Onderwijs

In de onderwijssector is de vraag naar transparant financieel beleid de afgelopen jaren flink toegenomen. Schoolbesturen rapporteren jaarlijks naar de overheid over het financiële beleid in de vorm van een transparant jaarverslag en een door een accountant gecontroleerde en goedgekeurde jaarrekening. Om dat in goede banen te leiden is expertise nodig op het gebied van financiële wet- en regelgeving.

Bij DRV werken daarom specialisten die naast vaktechnische kennis ook specifiek op de hoogte zijn van de eisen die in de onderwijssector gelden. Daarnaast fungeren we vaak als sparringpartner, bijvoorbeeld als het gaat om toekomstideeën. We kijken vooruit met zaken als een continuïteitsbegroting en naar personeelsbeleid. We maken voor u de vertaalslag van wat overheidsmaatregelen specifiek voor de onderwijsinstelling betekenen.

Bent u bestuurder van een school of (primaire) onderwijsinstelling? En staat u voor de taak om met de beschikbare middelen uw doelen zo optimaal mogelijk te realiseren? Wij kunnen u ondersteunen en adviseren.