Onderwijs

Accountant onderwijs

Onderwijs

De uitdagingen in de onderwijssector zijn groot. Zo is de verwachting dat het aantal leerlingen blijft krimpen, terwijl de kosten gelijk blijven. Daarnaast heeft het onderwijs te maken met een dringend lerarentekort, zijn er stakingen rondom werkdrukverlichting en wordt er steeds meer aandacht gevestigd op de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Kortom, de onderwijssector verandert en samenwerking en innovatie zijn nodig om de toekomst zeker te stellen.

Financiële vraagstukken in het onderwijs

Juist in tijden waar de toekomst onzeker kan zijn, is een transparant financieel beleid belangrijk. Schoolbesturen rapporteren jaarlijks naar de overheid over het financiële beleid in de vorm van een jaarverslag en een door een accountant gecontroleerde en goedgekeurde jaarrekening. Om dat in goede banen te leiden is expertise nodig op het gebied van financiële wet- en regelgeving.

Sectorgroep Onderwijs kent uw branche

Door de jarenlange ervaring die DRV heeft bij veel instellingen, hebben wij veel kennis van de eisen die in de onderwijssector gelden. Daarnaast fungeren we vaak als sparringpartner, bijvoorbeeld als het gaat om toekomstbestendig financieel beleid. We kijken vooruit met zaken als een continuïteitsbegroting en naar personeelsbeleid. We maken voor u de vertaalslag van wat overheidsmaatregelen en wetswijzingen specifiek voor uw onderwijsinstelling kan betekenen. Zoals de impact van de doordecentralisatie buitenonderhoud naar de impact op de onderhoudsvoorziening en daarmee op de meerjarenbegroting.

Data & privacy

Juist de onderwijssector heeft te maken met de gewijzigde wet- en regelgeving rondom het bewaren en verwerken van persoonsgegevens. Het komt erop neer dat een organisatie niet meer persoonsgegevens mag verzamelen dan noodzakelijk (data minimalisatie), dat ze daar een duidelijk doel voor moet hebben (doelbinding) en dat ze verantwoording moet afleggen over de wijze waarop zij met gegevens omgaat (verantwoording), dat de betrokkene het recht hebben te weten wat er met hun gegevens gebeurt (transparantie) en dat zij zelf mogen beslissen wat de organisatie met hun gegevens doet (recht betrokkenen), dat de gegevens juist moeten zijn (datakwaliteit) en veilig bewaard worden (beveiliging).

Maar hoe regelt u dit binnen uw organisatie? En bent u naast een goede vastlegging ervan verzekerd dat er voldoende beveiligingsmaatregelen zijn genomen? DRV heeft speciaal opgeleide medewerkers voor dienstverlening op het gebied van privacy, de AVG en cyber security.

De juiste kandidaat selecteren

Wanneer er sprake is van een lerarentekort, is het des te belangrijker dat u de juiste mensen aan u weet te binden. Hoe komt u aan goed personeel? Welke expertise en persoonskenmerken zijn nodig? En hoe ontwikkelt u talenten? Naast hulp met de boekhouding en belastingzaken biedt DRV u coaching en advies, bijvoorbeeld op het gebied van detachering en personeel.

Hulp bij strategische keuzes

Doordat de arbeidsmarkt de studiekeuze steeds meer beïnvloedt, wordt van onderwijsinstellingen verwacht dat zij flexibel zijn. Daarnaast zijn er steeds meer (digitale) onderwijsvormen beschikbaar, die de kwaliteit van het onderwijs moeten verhogen en beter bij de praktijk aansluiten. Deze veranderingen vragen om goed onderbouwde strategische keuzes. Zo werken onderwijsinstellingen steeds vaker en beter samen met het bedrijfsleven en de overheid.

Uw accountant kan bij deze strategische vraagstukken samenwerken met de adviseurs van diverse disciplines binnen DRV.

Meer informatie en/of ondersteuning

De onderwijssector is in beweging en er zijn veel ontwikkelingen. Graag komen wij met u in contact om die veranderende omgeving en de invloed op uw organisatie te bespreken en waar mogelijk u van dienst te zijn. Laat hier u contactgegevens achter.