Ondernemers die vanwege corona bijzonder uitstel van betaling van belasting hebben gekregen, ontvangen in de loop van april 2022 een eerste brief van de Belastingdienst over hun schuldpositie. Het gaat om een overzicht van de totale belastingschuld op 31 januari 2022. In dit artikel leest u hier meer over.

Tussenstand

De Belastingdienst geeft aan dat het om technische redenen niet mogelijk is om een recenter overzicht te vertrekken. Deze tussenstand kan nog wijzigen door bijvoorbeeld een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2022. U krijgt daarom in augustus 2022 een tweede brief met een nieuw overzicht.

Aflossen van de opgebouwde belastingschuld

De opgebouwde schuld moet u vanaf oktober 2022 in termijnen aflossen. Hiervoor krijgt u 60 maanden de tijd. In de brief staat vermeld welk bedrag u per maand moet aflossen. Gedurende de loop van de betalingsregeling wordt u periodiek geïnformeerd over uw schuldpositie.

Wat als aflossen voor u als ondernemer niet mogelijk is?

In de brief staat ook aangegeven wat u moet doen als aflossen vanaf oktober niet mogelijk is. Voor hulp bij samenloop met andere schulden wordt verwezen naar de Kamer van Koophandel en de gemeente. Uiteraard kunnen wij u hierbij ook helpen.

Soepele opstelling bij saneringsakkoord

Het kabinet heeft toegezegd ondernemers in specifieke situaties tijdelijk extra te ondersteunen door zich soepeler op te stellen bij saneringsakkoorden. Daarbij moet het onder meer gaan om in de kern gezonde bedrijven. Van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023 neemt de Belastingdienst genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage als aan reguliere schuldeisers (zonder voorrang) toekomt. Normaal gesproken heeft de Belastingdienst namelijk voorrang op andere schuldeisers bij faillissementen.

Tijdelijk gematigde invorderingsrenterente

Gedurende de aflossingsperiode geldt tijdelijk een gematigde rente. Deze rente bedraagt tot 1 juli 2022 0,01%, per 1 juli 2022 1%, per 1 januari 2023 2% en per 1 juli 2023 3%. Pas vanaf 1 januari 2024 gaat de rente terug naar het oorspronkelijke niveau van de invorderingsrente van 4%.

Tip! U kunt uw belastingschuld ook eerder aflossen en zo het betalen van rente beperken.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur