Testament

(Levens-) Testamenten

Ondernemer privé

U wilt uw vermogen op zorgvuldige wijze overdragen aan uw erfgenamen. En als het kan wilt u dat er zo min mogelijk belasting wordt betaald.

Uw testament is hét document waarin u uw wensen vastlegt. Een goed testament sluit aan op uw persoonlijke situatie. Zo wordt rekening gehouden met (de continuïteit van) uw onderneming, met een voogdij- en bewindregeling voor jonge kinderen en met een eventuele echtscheiding. Ook zorgt u ervoor dat uw nalatenschap te zijner tijd door de juiste, bekwame personen wordt afgewikkeld (executele). En uiteraard worden in het testament regelingen opgenomen waardoor uw erfgenamen zo min mogelijk erfbelasting betalen.

Vanuit ons inzicht in uw financiële positie en met een goede inventarisatie van uw persoonlijke wensen helpen wij u graag om samen met de notaris uw testament vorm te geven. Indien gewenst kunnen wij te zijner tijd ook optreden als executeur en uw nalatenschap op efficiënte wijze afwikkelen.

Levenstestament

In uw testament worden zaken vastgelegd voor na uw overlijden. Het is echter ook mogelijk dat u tijdens leven in een situatie komt waarin u uw wil niet zelfstandig kunt bepalen, bijvoorbeeld door een ongeluk of door ziekte. Voor dergelijke situaties is het mogelijk dat u in een levenstestament vooraf bepaalt wie op dat moment uw belangen behartigt. In een levenstestament kunt u ook medische zaken regelen, bijvoorbeeld wie met een arts overlegt over het al dan niet volgen van een behandeling. Wij helpen u graag bij het opstellen van dit belangrijke document.