Financiële planning

Financiële planning

Ondernemer privé

U bent zich goed bewust van uw inkomsten en uitgaven. Vaak bekijkt u deze met dezelfde kritische blik als uw zakelijke beslissingen. Maar hoe zit dat met de langere termijn? Wilt u weten welk effect een reservering voor bijvoorbeeld zorgkosten zal hebben? Wilt u weten hoeveel u kunt schenken en wat de invloed is van het in de vennootschap opgebouwde pensioen? Is er voldoende voor de nabestaanden geregeld?

Juist bij onverwachte wendingen in het privéleven, zoals een echtscheiding of overlijden, zijn deze vragen belangrijk. Met een financieel plan maken wij uw financiële positie voor u inzichtelijk. Dat geeft grip en rust voor u en uw omgeving.