Financiële planning

Ondernemer en privézaken
Financiële planning en advies voor lange termijn

Financiële planning

Ondernemer en privézaken

U bent zich als ondernemer bewust van uw inkomsten en uitgaven. Maar bent u ook op de hoogte van de invloed van uw inkomsten en uitgaven op de langere termijn? Hoe gaat uw vermogens- en inkomenspositie zich naar verwachting ontwikkelen? Wat als u arbeidsongeschikt raakt of onverhoopt komt te overlijden? Welke invloed heeft uw overlijden op het vermogen van uw nabestaanden? Of kunt u al tijdens uw leven starten met het schenken van vermogen ter besparing van toekomstige erfbelasting?

DIRECT CONTACT OVER FINANCIELE PLANNING DOWNLOAD MEER INFORMATIE OVER FINANCIELE PLANNING

Ook uw pensioenplannen zijn van belang: wat wilt u nog doen? Hoeveel vermogen heeft u hiervoor nodig? En op welke manier spaart u dit bij elkaar? Ook de overdracht van uw bedrijf kan daarbij van belang zijn. Kortom: overziet u uw financiën in de toekomst?

Financiële planning zorgt voor rust

Door middel van een financiële planning wordt cijfermatig inzichtelijk gemaakt welke invloed dergelijke life events of grote toekomstige uitgaven hebben op uw vermogenspositie en liquiditeitspositie. Uw liquiditeitspositie is namelijk minstens zo relevant als uw vermogenspositie, omdat u bestedingskrapte kunt ervaren indien uw vermogen niet in voldoende mate liquide is. DRV Accountants & Adviseurs staan u bij met een optimale financiële planning en persoonlijke advies gebaseerd op uw situatie.