Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging

Ondernemer privé

De overdracht van een onderneming is een complexe aangelegenheid, zeker bij verkoop of schenking binnen familieverband. Naast fiscale, juridische en financiële aspecten spelen persoonlijke overwegingen en belangen een belangrijke rol. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: ‘is mijn beoogde opvolger geschikt?’ en ‘hoe ga ik om met kinderen die geen rol in de onderneming hebben/willen?’.

De succesvolle overdracht van een onderneming is een proces van goede voorbereiding waarin al deze aspecten de aandacht krijgen. Fiscale, juridische en financiële begeleiding is daarbij een belangrijk onderdeel, maar goede communicatie, een gezamenlijke visie en vastlegging van afspraken daarover zijn dat evenzeer. Wij begeleiden u graag in dit proces.