Vanaf 6 april kunt u de NOW-regeling aanvragen. In dit artikel beschrijven we welke plichten u voor de NOW heeft, welke gegevens het UWV van u nodig heeft en hoe de NOW precies aanvraagt.

Welke plichten gelden bij de NOW?

Een aanvraag NOW is niet vrijblijvend. U krijgt er ook de volgende verplichtingen bij:

 • U heeft een inspanningsverplichting om uw loonsom zo veel mogelijk gelijk te houden. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Overleg met uw adviseur wat de gevolgen zijn voor u bij een lagere loonsom in de maanden maart-april-mei ten opzichte van januari 2020.
 • U mag geen ontslagaanvraag indienen bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Doet u dit wel en trekt u deze binnen 5 werkdagen niet in? Dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming.
 • Gebruik de tegemoetkoming alleen om de loonkosten te betalen.
 • Informeer uw ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of uw werknemers over de tegemoetkoming.
 • Houd een administratie bij waarmee het UWV kan controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
 • Blijf uw loonaangifte op tijd doen.
 • Informeer het UWV, maar ook uw adviseur, als u informatie heeft die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als u stopt met uw bedrijf. De gekozen drie maanden waarin u omzetverlies verwacht kunt u niet meer aanpassen.
 • Bij het indienen van de het definitieve omzetverlies levert u een accountantsverklaring aan. Nog niet duidelijk is hoe en wanneer deze verklaring nodig is.
 • Als u loonkostensubsidie ontvangt voor een werknemer: informeer de gemeente waarin de werknemer woont.
 • Werk mee aan onderzoek van UWV als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen. Er kan tot vijf jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek gedaan worden.

De volgende gegevens heeft het UWV nodig:

 • Uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon.
 • Als al werktijdverkorting is aangevraagd: het zaaknummer.
 • Het loonheffingennummer. Let op: voor ieder loonheffingennummer moet een aparte aanvraag ingediend worden!
 • Over welke 3 maanden wordt minstens 20% omzetdaling verwacht, maart-april-mei of april-mei-juni of mei-juni-juli. Let op: de keuze van de 3 maanden kan niet meer gewijzigd worden.
 • Het berekende verwachte percentage omzetdaling in gekozen periode ten opzichte van 2019.
 • Een bankafschrift van het bankrekeningnummer, waarop de subsidie moeten worden gestort. Let op: dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan de ondernemer terug te betalen. Het UWV maakt de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.

Intentieverklaring

Daarnaast moet in de aanvraag het volgende voor akkoord ondertekend worden:

 • In de aanvraag is de juiste informatie ingevuld en deze informatie is volledig.
 • De werkgever begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag.
 • De indiener is bevoegd of gemachtigd om het bedrijf te vertegenwoordigen.
 • Er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd.
 • De werkgever is akkoord met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vanzelfsprekend kunnen wij de aanvraag voor u verzorgen! Samen met u berekenen we de omzetdaling, de meetperiode en leggen we de overwegingen vast. Vervolgens dienen we na uw goedkeuring de aanvraag in.

Bekijk dit artikel voor meer informatie over de inhoud en voorwaarden van de NOW, of bekijk hier de veelgestelde vragen over de NOW Heeft u alsnog vragen over de NOW of wilt u dat wij uw aanvraag NOW verzorgen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via uw contactpersoon bij Moore DRV of het onderstaande contactformulier.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur