Aan welke eisen moet uw onderneming voldoen als u de eindafrekening voor de NOW 1.0 aanvraagt? Wij zetten ze hier haarfijn voor u uiteen.

Let op! Bedrijven kunnen vanaf 7 oktober de eindafrekening aanvragen, zo is het streven van het UWV.

Onderscheid op controleplicht en hoogte van de NOW

De eisen zijn niet voor ieder bedrijf gelijk. Er wordt een onderscheid gemaakt in bedrijven die een verplichte accountantscontrole voor de jaarrekening nodig hebben en bedrijven die dat niet nodig hebben. Ook is er een onderscheid op basis van de grootte van de aangevraagde NOW 1.0.

Geen verklaring nodig bij minder dan €25.000 NOW

Bedrijven die minder dan € 20.000 aan voorschot hebben ontvangen of minder dan € 25.000 aan subsidie, hebben sowieso geen verklaring nodig. Controle bij deze bedrijven geschiedt op basis van steekproeven.

Derdenverklaring nodig bij NOW tussen de €25.000 en €125.000

Bij een subsidiebedrag tussen € 25.000 en € 125.000 volstaat een derdenverklaring. Dit kan een verklaring van een accountant zijn, maar bijvoorbeeld ook van een belastingadviseur of externe boekhouder. Vanaf een ontvangen voorschot van meer dan €100.000 of € 125.000 aan subsidie bij de definitieve aanvraag heeft een ondernemer een accountantsverklaring nodig.

Grootste deel subsidie naar 10% bedrijven

De strengste eisen voor de accountantsverklaring worden gesteld aan de grotere subsidieontvangers. Dit is logisch, aangezien deze 10% van de bedrijven verantwoordelijk is voor 70% van de toegekende subsidies. Afhankelijk van de vraag of een bedrijf al controleplichtig is voor de jaarrekening en of het subsidiebedrag meer dan € 375.000 bedraagt, gelden de zwaarste eisen voor de accountantsverklaring.

De overheid heeft in het onderstaande overzicht aangegeven welke verklaring een accountant moet verstrekken:
tumb

NOW bij werkmaatschappijen

Werkmaatschappijen kunnen onder voorwaarden de NOW-subsidie krijgen waarbij niet wordt gekeken naar de omzetdaling op concernniveau. Vanwege de gecompliceerdheid van deze regeling gelden ook dan de zwaarste eisen voor de accountantsverklaring.

Hoe werkt het met niet-goedkeurende verklaringen

Om een verklaring af te geven die voldoet aan de richtlijnen zoals die zijn vastgesteld, hebben wij uw hulp en input nodig. Afhankelijk van wat wij tijdens de werkzaamheden tegenkomen zullen wij niet altijd een goedkeurende verklaring kunnen verstrekken. Soms kunnen we slechts een verklaring met beperking, een verklaring van oordeelonthouding of een afkeurende verklaring verstrekken.

Bij een verklaring met beperking zal het UVW de aanvraag op basis van de geconstateerde fouten en onzekerheden corrigeren. Bij een afkeurende verklaring wordt de subsidie teruggevorderd. Een verklaring van oordeelonthouding leidt er eveneens toe dat de subsidie wordt teruggevorderd. Onder voorwaarden zal bij verzachtende omstandigheden echter als sanctie een korting van 10% op de subsidie worden toegepast.

Vanaf 7 oktober definitieve aanvraag NOW

Onze accountants gaan nu aan de slag met het verwerken van de door de minister uitgevaardigde richtlijnen. Zo staan wij vanaf 7 oktober voor u klaar uw definitieve aanvragen te verzorgen.

Geschreven door:

HRM adviseur Marga de Bree

Marga de Bree RPP RADI

Arbeidsjuridisch adviseur