Werkgevers die vanwege corona of door andere oorzaken met omzetverlies te maken hebben, kunnen vanaf 14 februari 2022 tot en met 13 april 2022 de tegemoetkoming NOW aanvragen. Dit betreft de periode januari tot en met maart 2022. Dit is de achtste aanvraagperiode. De tegemoetkoming is iets gewijzigd ten opzichte van voorgaande periodes. In dit artikel leest u hier meer over.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 6.0)

Via de NOW 6.0 krijgen werkgevers een tegemoetkoming, zodat ten tijde van omzetverlies de lonen toch doorbetaald kunnen worden. Het omzetverlies dient minstens 20% te bedragen.

Omvang tegemoetkoming NOW 6.0

De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. Voor de berekening kan het omzetverlies maximaal 90% bedragen. Het omzetverlies wordt berekend in vergelijking met het jaar 2019. De loonkosten worden voor 85% vergoed.

Gestart na 1 januari 2019?

Bent u gestart na 1 januari 2019? Dan moet u uw omzetverlies ten opzichte van een andere periode berekenen dan het jaar 2019. Welke periode dat is, is afhankelijk van uw startdatum . Bent u op of na 2 oktober 2021 gestart? U heeft dan geen recht op de NOW voor de periode januari tot en met maart 2022.

Verlaging van de opslag

De tegemoetkoming is gebaseerd op uw loonsom in oktober 2021. Deze loonsom wordt verhoogd met 30%. In eerdere versies van de NOW bedroeg de opslag 40%. Dit heeft te maken met een andere wijze van berekenen. Per saldo blijft de tegemoetkoming echter gelijk.

Let op! Uw loonsom mag met maximaal 15% dalen ten opzichte van de loonsom in oktober 2021. Daalt uw loonsom meer? Dan heeft dit gevolgen voor uw definitieve tegemoetkoming.

Schatting

U dient uw omzetverlies zo goed mogelijk te schatten. Schat u te royaal in, dan kan dit betekenen dat u de tegemoetkoming geheel of deels terug moet betalen. U kunt hiervoor dan wel een betalingsregeling treffen.

Let op! Na aanvraag van de tegemoetkoming krijgt u, net als in de vorige NOW-periode, een voorschot van 80%. Het UWV streeft ernaar om binnen 2 tot 4 weken na goedkeuring van uw volledige aanvraag de eerste betaling over te maken.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur