Omdat de coronamaatregelen zijn versoepeld, is de tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW verlaagd naar maximaal 80% van het omzetverlies. In dit artikel leest u meer over het nieuwe maximum dat inging vanaf 1 juli 2021.

Hoogte tegemoetkoming NOW 4.0 verlaagd

De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die vanwege corona met een omzetverlies van minstens 20% te maken hebben. De tegemoetkoming bedroeg 85% van de loonkosten, maar met ingang van 1 juli dus maximaal tot 80% van de loonkosten. Dit levert een maximale compensatie op van 80% x 85% = 68%. Voor bedrijven met een omzetverlies tussen de 20% en de 80% verandert er niets. Bij 60% omzetverlies ontvangt u bijvoorbeeld 60% x 85% = 51% NOW. Ook op andere punten is de regeling inhoudelijk ongewijzigd.

Let op: Als u op of na 2 februari 2020 bent gestart, komt u niet in aanmerking voor de NOW.

Hoe vraagt u de NOW 4.0 aan?

U gaat voor deze aanvraag uit van het omzetverlies over de periode juli t/m september. Maar u mag ook uitgaan van de periode augustus t/m oktober of september t/m november. Alleen als u voor de voorgaande periode ook NOW heeft aangevraagd, moeten de maanden van deze twee periodes op elkaar aansluiten.

Omdat het omzetverlies niet bekend is op het moment van aanvragen, moet u dit zo goed mogelijk schatten. Op basis van uw schatting krijgt u een voorschot van 80% dat in drie tranches wordt uitbetaald. Schat zo goed mogelijk, want te veel ontvangen NOW moet u achteraf terugbetalen.

Voor de hoogte van de loonsom gaat u uit van de maand februari 2021. Voor de vorige periode was dit nog juni 2020.

Uitvoering vertraagd

Door de aanpassing wordt de uitvoering van de NOW met enkele weken vertraagd. Oorspronkelijk zou de tegemoetkoming voor de periode juli t/m september vanaf 5 juli kunnen worden aangevraagd, maar dit wordt dus enkele weken later. De exacte datum volgt nog.

TVL niet aangepast

De tegemoetkoming voor de vaste lasten van een bedrijf (TVL), wordt niet aangepast vanwege uitvoeringstechnische moeilijkheden. Daarom kunt u ook in de periode juli t/m september bij 100% omzetverlies nog een compensatie van 100% van de vaste lasten worden verkrijgen. De omvang van de vaste lasten blijft gebaseerd op branchecijfers en niet op de werkelijke vaste lasten van een bedrijf.

Uitstel van betaling belasting verlengd

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting kunnen aanvragen tot 1 oktober 2021. Dat was al eerder aangekondigd. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober 2021.

Het kabinet kondigt aan dat het steunpakket vooralsnog niet verlengd zal worden. Dit betekent dat het per 1 oktober van dit jaar eindigt. Bij onvoorziene nieuwe ontwikkelingen kunnen echter nieuwe maatregelen worden overwogen, zo laat het kabinet weten.