Werkgevers kunnen sinds maandag 6 juli een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming vanuit de NOW 2.0 (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). De aanvraagperiode loopt tot en met 31 augustus 2020.

Tegemoetkoming NOW 2.0

De NOW 2.0-regeling geeft werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden juni, juli, augustus en september. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd als vanwege de coronacrisis over een periode van vier maanden een omzetverlies is geleden van minstens 20%.

Omzetverlies inschatten

In beginsel moet het omzetverlies worden opgegeven voor een periode van 4 maanden. De viermaandsperiode kan starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Heeft u gebruik gemaakt van de NOW 1.0, dan begint de viermaandsperiode aansluitend op de gekozen omzetperiode voor de NOW 1.0.

Let op! Probeer uw verwachte omzetverlies bij uw aanvraag zo goed mogelijk in te schatten om te voorkomen dat u later moet terugbetalen.

Wanneer volgt betaling?

Na goedkeuring van de aanvraag krijgt u een voorschot van 80% van de tegemoetkoming voor de eerste twee maanden uitbetaald. Twee maanden later ontvangt u het volgende voorschot, 80% over de laatste twee maanden. Achteraf volgt de definitieve berekening en krijgt u het restant uitbetaald. Heeft u te veel ontvangen, dan moet u dit terugbetalen.

Maximaal 90%

De tegemoetkoming van de NOW 2.0 bedraagt maximaal 90% van de loonkosten bij een verlies aan omzet van 100%. Bij minder omzetverlies wordt de tegemoetkoming evenredig verminderd. Bij 50% omzetverlies is de tegemoetkoming bijvoorbeeld 45%.

Bruto loon plus 40%

Voor de berekening van de tegemoetkoming in de loonkosten wordt het brutoloon van uw werknemers verhoogd met 40% voor bijkomende kosten, zoals het vakantiegeld. In de NOW 1.0 regeling was dit nog 30%.

Wijziging sanctie bij ontslag

Ten opzichte van de NOW 1.0-regeling is ook de sanctie bij ontslag gewijzigd. Deze bedraagt 5% van de totale tegemoetkoming, maar alleen als u voor 20 of meer werknemers ontslag aanvraagt.

Let op! De sanctie van 5% is niet van toepassing als u een akkoord over de ontslagaanvraag heeft bereikt met de vakbonden of een andere vertegenwoordiging van uw werknemers. Is er geen akkoord, dan blijft de sanctie ook achterwege als over het ontslag een mediationverzoek is ingediend bij de Stichting van de Arbeid.

Vanzelfsprekend kunnen wij voor u de aanvraag voor NOW 2.0 verzorgen. Wilt u meer informatie over de NOW 2.0 of andere coronasteunmaatregelen? Neemt u dan contact met ons op.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus ? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op oze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan zeker contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of vul onderstaand contactformulier in.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur