Particulieren die landbouwgrond verpachten, moeten de waarde van deze grond aangeven in box 3. Deze waardering valt voor het jaar 2021 gemiddeld hoger uit, zo blijkt uit cijfers die door de Belastingdienst eerder bekend zijn gemaakt. Lees hier wat dat voor u betekent.

Verpachte grond

De Belastingdienst publiceert jaarlijks de cijfers inzake de waardering van landbouwgrond. De cijfers hebben betrekking op verpachte landbouwgrond – grasland en akkerland – dat ten behoeve van de landbouw wordt gebruikt.

Let op! De cijfers kunnen dus niet voor andere grondsoorten gebruikt worden, zoals glastuinbouw en boomgaarden.

Verpachte grond

De waarde van verpachte grond is een percentage van de waarde van onverpachte grond. Het percentage is weer afhankelijk van de nog resterende looptijd van de pacht. Hoe korter de resterende looptijd, hoe hoger het percentage. Dit is minimaal 60% van de waarde in onverpachte staat.

Verschillen

De waarde van de grond en de wijzigingen in prijs verschillen per regio enorm. Zo is de waarde van een hectare grond in Groningen zuidelijk Westerkwartier in 2021 € 49.800 (-13,4%) en in de Zuidelijke IJsselmeerpolders € 136.800 (+24,9%).

Invloed heffing box 3?

De hogere waardering leidde tot nu toe voor de eigenaren van de grond tot meer te betalen belasting in box 3. De Hoge Raad heeft namelijk eerder beslist dat het stelsel van box 3 in strijd is met Europees Recht. Voor eigenaren van verpachte grond zal dit tot een wijziging van de belastingheffing in box 3 kunnen gaan leiden.

Let op! Bent u het niet eens met de standaardwaardering volgens de normen van de Belastingdienst? Dan kunt u hiervan afwijken. U moet in dat geval wel motiveren waarom, naar uw mening, de standaardwaardering op uw grond niet van toepassing is.

Geschreven door:

Accountant Marianka Tolhoek

Marianka Tolhoek AA

Accountant