De provincie Noord-Brabant stimuleert met de subsidieregeling POP3 innovatie en vernieuwing op het platteland. Het milieu moet schoon zijn en voldoende ruimte bieden aan de voedselproductie voor nu en in de toekomst.

POP3 staat voor het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma en is gericht op de landbouw en de daaraan verbonden thema’s:

  • Innovatie agrofood;
  • water;
  • natuur;
  • milieu en plattelandsontwikkeling.

Het programma loopt tot en met 2020.

Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan agrariërs, waterschappen en aan samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland.

Deze eerste tranche is bestemd voor kennisoverdracht aan groepen van landbouwondernemers voor:

  • verbetering van de waterkwaliteit;
  • investeringen op het landbouwbedrijf voor het initiëren van innovaties voor precisiebemesting;
  • samenwerking voor innovaties voor het openstellen en exploiteren van een testfaciliteit voor nieuwe producten, technologie en diensten.

Subsidie

De hoogte van de subsidie varieert van maximaal 40% tot maximaal 80% van de subsidiabele kosten, met een maximumbedrag dat varieert van € 40.000 tot € 500.000.

Vanaf 2 november aanstaande stelt de provincie Noord-Brabant 7,3 miljoen subsidie beschikbaar. Dit is de eerste tranche.

Het totale budget voor het programma is ruim €110 miljoen.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag indienen vanaf 2 november 2015 tot en met 11 december 2015.