Met de TOGS-regeling krijgen ondernemers uit specifieke branches of sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus, een eenmalige tegemoetkoming ontvangen van € 4.000. Deze is belastingvrij.

Met de TOGS-uitkering krijgen ondernemers uit specifieke branches of sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus, een eenmalige tegemoetkoming ontvangen van € 4.000. Deze is belastingvrij.

Al snel werd duidelijk dat de in eerste instantie in aanmerking te nemen sectoren en branches niet ruim genoeg was. Deze zijn daarom al twee keer uitgebreid.

TOGS-uitkering belastingvrij

Besloten is dat over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) geen inkomsten- of vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. Alhoewel de tegemoetkoming bedoeld is voor doorlopende vaste lasten, blijven deze wel gewoon voor 100% aftrekbaar van de winst. Dit wordt verwerkt in het Belastingplan 2021.

Wie ontvangt de tegemoetkoming?

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming van € 4.000:

 • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste SBI-codes.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
 • Bij de aanvraag wordt een bankrekeningnummer opgegeven dat op naam van de onderneming staat.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • U verklaart dat over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft de onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.
 • Uw onderneming is geen overheidsbedrijf.

Hoe vraagt u de tegemoetkoming aan?

De aanvraag moet digitaal aangevraagd worden bij RVO.

Bij de aanvraag moet heeft u het volgende nodig:

 • DigiD of eHerkenning.
 • het KVK-nummer van uw onderneming.
 • de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming.
 • het bankrekeningnummer van uw onderneming.
 • het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming.
 • uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

Vanzelfsprekend kunnen wij u helpen wij het doen van de aanvraag en/of de aanvraag voor u doen.

Wanneer uw ondernemingsactiviteiten wel voldoen aan een opgenomen sector, maar de SBI-code bij de Kamer van Koophandel staat niet in de lijst, kunt u dit melden bij uw aanvraag. Deze versoepeling is afgelopen zaterdag toegezegd.

Wanneer ontvangt u de tegemoetkoming?

Het RVO streeft er naar om binnen 2 weken een besluit te nemen. Na een positief besluit zal RVO binnen een paar werkdagen tot betaling overgaan. Duurt de besluitvorming langer dan 2 weken, zal dit met u worden gecommuniceerd. Heeft u vragen over de tegemoetkoming? Aarzel niet om met ons contact op te nemen.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan zeker contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of vul onderstaand contactformulier in.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur