Eerder berichtten we al over de Stimuleringsregeling Baan Bonus West-Brabant. Deze regeling is het in leven geroepen om de werkeloosheid in de regio West-Brabant te bestrijden. Op 1 december 2013 ging de regionale subsidieregeling van start en is er € 750.000 voor loonkostensubsidie beschikbaar gesteld. Hoewel we al wat verder in het jaar zijn, is er nog ruim voldoende budget beschikbaar.

Voorwaarden

Doel van de regeling is om jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten uit de regio West-Brabant op weg te helpen naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen hiervoor financiële steun ontvangen. Om als werkgever in aanmerking te komen voor de stimuleringsregeling Baan Bonus West-Brabant, moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Hieronder vindt u een overzicht:

De werkgever biedt de jongere, de oudere of de arbeidsgehandicapte een arbeidsovereenkomst aan waarvan de ingangsdatum ligt na de inwerkingtreding van de Baan Bonus;

  • De jongere is werkloos of volgt een opleiding;
  • De werkloze jongere mag drie maanden direct voorafgaand aan de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst niet een volwaardig inkomen uit arbeid hebben ontvangen;
  • De jongere die een opleiding volgt dient een leerarbeidsovereenkomst met de betreffende werkgever te hebben;
  • De oudere of de arbeidsgehandicapte ontvangt op het moment van aanvraag tenminste gedurende drie maanden een uitkering (WW, WIA, WAO, WWB, Wajong, IOAW, IOA);
  • De werkloze jongere, oudere of arbeidsgehandicapte wordt een arbeidsovereenkomst aangeboden van minimaal 32 uren per week voor een periode van minimaal zes maanden;
  • De jongere die een opleiding volgt wordt een leerarbeidsovereenkomst aangeboden van minimaal 24 uren per week voor een periode van minimaal zes maanden;
  • Een uitzendbeding is niet toegestaan.

Het college van burgemeesters en wethouders van Breda beslist over de aanvragen om een Baan Bonus in de regio West-Brabant.

Subsidiebedrag

Afhankelijk van de duur en het aantal uren van de arbeidsovereenkomst kan de Baan Bonus oplopen tot € 5.000 voor de werkgever.

Deadline

De aanvraag mag niet eerder dan 1 maand vóór en niet later dan 1 maand na de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst worden ingediend. Dit kan tot uiterlijk 31 december 2014.