Mkb-bedrijven kunnen sinds maart 2020 subsidie krijgen voor bepaalde vormen van scholing: de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). De maximale subsidie per werkgever bedraagt € 24.999. Voor samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties is het maximum € 500.000. Lees hier wanneer u als werkgever hier aanspraak op maakt.

Leren en ontwikkelen in het mkb met SLIM-regeling

Mkb-bedrijven kunnen het geld aanwenden om een leerrijke werkomgeving in het bedrijf te versterken en werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten volgen. Dit kan bijvoorbeeld door de oprichting van een bedrijfsschool. Verder kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een mbo-opleiding (of een deel ervan) willen volgen. Het doel van de subsidie is dat ook in het mkb het de normaalste zaak is dat werknemers leren en zich ontwikkelen.

Ook landbouw, horeca en recreatiesector in aanmerking voor SLIM-regeling

Ook grotere bedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector komen voor de subsidie in aanmerking. Dit vanwege het feit dat in deze sectoren vaak gewerkt wordt met seizoenarbeiders.

Let op! Of een bedrijf onder de sector landbouw, horeca of recreatie valt, moet blijken uit de SBI-code van het CBS.

Welke bedrijven komen in aanmerking voor de SLIM-regeling?

Een bedrijf wordt voor deze regeling als mkb-bedrijf aangemerkt als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Er zijn minder dan 250 personen werkzaam.
  • De jaaromzet bedraagt niet meer dan € 50 miljoen.

Subsidiabele kosten

Onder de kosten die gesubsidieerd kunnen worden, vallen de externe kosten, directe loonkosten en een toeslag van 15% over het totaal van de externe kosten en de directe loonkosten. Deze kosten vertegenwoordigen overige kosten in verband met de eigen inzet van de onderneming, zoals de kosten van overhead.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de subsidie aangevraagd kan worden. Wanneer hier meer over bekend is, houden we u hiervan op de hoogte!

Geschreven door:

Salarisadviseur Corné Willemse

Corné Willemse BBA RPP

Salarisadviseur