U kunt vanaf 1 juli 2015 minder lang werknemers op basis van een tijdelijk dienstverband laten werken. Dat is het gevolg van de aanscherping van de ketenregeling, een onderdeel van de Wet werk en zekerheid. Wij leggen u graag uit hoe de ketenregeling vanaf 1 juli 2015 werkt.

Gewijzigde ketenregeling

Tot 1 juli 2015 geldt dat er maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op rij mogen worden gesloten, mits de gezamenlijke duur van deze 3 overeenkomsten niet langer is dan 3 jaar. De keten van arbeidscontracten start opnieuw na een tussenliggende periode van meer dan drie maanden. Bij overschrijding van het aantal contracten dan wel de totale duur ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Vanaf 1 juli 2015 wordt de maximale duur van deze zogenaamde ‘ketenregeling’ teruggebracht van 3 jaar naar 2 jaar. Het maximaal aantal opeenvolgende contracten blijft 3. De keten start opnieuw als er een tussenliggende periode is van 6 maanden.

Uitzondering hierop vormen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van werknemers die jonger zijn dan 18 jaar en minder dan gemiddeld 12 uur per week werken, of voor werknemers in een leer-werkopleiding.

CAO

Van de ketenbepaling mag nu nog in een cao onbeperkt worden afgeweken. Dit is vanaf 1 juli volgend jaar nog maar beperkt toegestaan. In een cao mag worden overeengekomen dat er 6 contracten zijn toegestaan in een periode van 4 jaar. Afwijking bij cao is echter alleen mogelijk:

  • als het een uitzendovereenkomst betreft;
  • of uit de cao blijkt dat voor bij cao te bepalen functies of functiegroepen de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering deze verlenging of verhoging vereist. Denk aan de cultuur-, media- en academische sector.

**Tip: **Om optimaal gebruik te maken van de nieuwe ketenregeling kan 3 maal een contract van 8 maanden worden overeengekomen. Mocht u het derde arbeidscontract niet verlengen, dan zal er wel een transitievergoeding verschuldigd zijn. Wilt u de betaling van de transitievergoeding voorkomen? Dan moet u de arbeidsovereenkomsten zodanig plannen dat de maximale duur van de gezamenlijke arbeidsovereenkomsten minder dan 24 maanden bedraagt. U kunt hierbij denken aan één maal een contract van 7 maanden en twee maal een contract van 8 maanden.

Tip: Bij een contract voor bepaalde tijd dat is afgesloten vóór 1 juli 2015 geldt nog de huidige regeling, ook als de einddatum van het laatste contract in de keten na 1 juli 2015 valt!