Er komt een wet waardoor maatschappelijk actieve ondernemingen beter herkenbaar worden. Dit moet gebeuren aan de hand van een nieuwe rechtsvorm: BVM. Het is de bedoeling het wetsvoorstel nog vóór de volgende Kamerverkiezingen van maart 2021 voor advies bij de Raad van State in te dienen. We zetten de mogelijkheden voor u als maatschappelijk ondernemer alvast voor u uiteen.

Nieuwe rechtsvorm maakt maatschappelijk ondernemers beter herkenbaar

Ondernemers die zich met name richten op sociale doelen, krijgen volgens het wetsvoorstel een eigen rechtsvorm. Deze ondernemingen kunnen zich conform deze wet bij het Handelsregister inschrijven als BVM. De M staat daarbij voor maatschappelijk. De voornaamste doelstellingen van de onderneming moeten liggen op het gebied van energie, klimaat, zorg, onderwijs, veiligheid en arbeidsparticipatie.

Onduidelijkheid wegnemen welke bedrijven maatschappelijk bewust ondernemen

De nieuwe wet moet onduidelijkheid wegnemen over de daadwerkelijke activiteiten van een bedrijf. Bedrijven kunnen nu claimen maatschappelijk bewust te ondernemen, zonder dat hierop controle wordt uitgeoefend. Dit gaat met deze rechtsvorm tot het verleden behoren.

Blokkades voor maatschappelijk ondernemen opruimen

Het kabinet wil ook aan maatschappelijk ondernemen verwante blokkades opruimen. Als voorbeeld wordt een onderneming genoemd die kleding fabriceert uit gerecycled materiaal. Over deze gerecyclede materialen is al btw betaald, terwijl dit bij verkoop van de kleding voor een tweede keer gebeurt. Dit soort blokkades worden met de nieuwe rechtsvorm hopelijk verleden tijd.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur