De subsidieregeling cultureel erfgoed is door de provincie Noord-Brabant in het leven geroepen om het Brabants erfgoed te behouden en voor het publiek toegankelijk te maken. Door restauratie blijft niet alleen het cultureel erfgoed behouden maar ook het restauratievakmanschap.

Doelgroep

Monumenteneigenaren kunnen subsidie aanvragen voor het restaureren van een cultureel erfgoed dat staat aangemerkt als rijksmonument.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie, dan gelden er een aantal voorwaarden:

 • De aanvrager (rechtspersoon of natuurlijk persoon) is eigenaar van het rijksmonument.
 • Het rijksmonument ligt in de provincie Noord-Brabant.
 • Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het restaureren van een monument in een van de volgende categorieën:
  • Rijksmonumenten
  • industrieel erfgoed (€ 500.000),
  • kastelen en landhuizen (€ 1.090.000),
  • militair erfgoed (€ 500.000),
  • religieus erfgoed (€ 1.090.000),
  • molens (€ 770.000).
  • Roerend archeologische monumenten (€ 50.000).
 • De restauratie wordt uitgevoerd door een erkendof vakbekwaam restauratiebedrijf.
 • Aangetoond moet worden dat de exploitatie van het rijksmonument niet toereikend is voor de geplande restauratiewerkzaamheden.
 • Er wordt actief onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een restauratieopleidingsproject te maken.
 • Het project is nog niet gestart voor ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500.000. Het totale budget bedraagt € 4.000.000.

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend van 9 maart 2015 tot en met 30 april 2015 en worden beoordeeld op basis van binnenkomst.

Let op!
Gezien de populariteit bij eerdere openstellingen wordt het subsidieplafond naar verwachting zeer snel bereikt.