Bent u ondernemer in de logistieke sector? Ziet u mogelijkheden om samen te werken met wetenschappers aan de vitaliteit, innovatiekracht en duurzaamheid van de Nederlandse logistieke sector? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van de opengestelde regeling ‘Vitale Logistiek’ voor R&D projecten.

U kunt als ondernemer aanspraak maken op de nieuwe openstelling wanneer uw project valt onder één van de drie onderzoeksthema’s: Innovatie en Adoptie, Governance & Stakeholders, Complexe Netwerkvraagstukken. Ook kunt u voorstellen indienen die themaoverschrijdend zijn. Daarbij zijn er twee soorten onderzoek mogelijk.

 • Industrieel (R&D) onderzoek: onderzoeksinstellingen en bedrijven die bijdragen aan de logistieke kennisontwikkeling met een direct belang voor bedrijven.
 • Fundamenteel onderzoek: Nederlandse universiteiten, overige onderzoeksinstellingen en bedrijven die bijdragen aan experimentele of theoretische kennisontwikkeling.

Voorwaarde

Voor de projecten geldt  de voorwaarde dat er sprake is van een actieve participatie van het bedrijfsleven, zowel financieel als inhoudelijk.  Daarnaast worden de uitgewerkte aanvragen beoordeeld op de volgende criteria:

 • Aansluiting op de oproep ‘Vitale Logistiek’
 • Kwaliteit
 • Kennisvalorisatie

Financiering

U kunt financiering aanvragen voor zowel de personeels- en materiaalkosten die voor uw project worden gemaakt. Daarbij worden de volgende categorieën onderscheiden:

 • wetenschappelijk personeel;
 • promovendus (maximaal 4 jaar);
 • postdoconderzoeker (maximaal 4 jaar);
 • vervangingssubsidie;
 • niet wetenschappelijk personeel;
 • onderzoekers van kennisinstellingen (geldt het EZ-kaderbesluit).

Voor uw project dienen minimaal twee onderzoekers aan te worden gesteld. De totale looptijd van het project is minimaal twee jaar en maximaal vier jaar.

Subsidiebedrag

Het totale budget bedraagt  € 3 miljoen. Per project kan maximaal € 500.000 aan financiering worden ontvangen. Minimaal twee bedrijven moeten deelnemen in een project. Zij kunnen zowel in cash als met eigen uren en kennis  bijdragen.

Aanvragen

Bij fundamenteel onderzoek moet de hoofdaanvrager hoogleraar of universitair hoofddocent zijn aan een Nederlandse universiteit, dan wel een NWO- of KNAW-instituut. Daarnaast moet de aanvrager een dienstverband hebben voor ten minste de looptijd van het aanvraagproces en de duur van de subsidie. Bij Industrieel onderzoek (R&D) moet de hoofdaanvrager verbonden zijn aan een Nederlandse onderzoekinstelling voor de looptijd van het onderzoek. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 15 februari 2015.