Bovenlokale en regionale samenwerkingsverbanden die werken aan de versterking van de leefbaarheid in Noord-Brabant, kunnen in april een subsidieaanvraag indienen voor de regeling Leefbaarheid@Brabant. De provincie Noord-Brabant wil met deze regeling het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in regionaal en bovenlokaal verband stimuleren.

De subsidieregeling Leefbaarheid@Brabant wordt opnieuw opengesteld voor bovenlokale en regionale samenwerkingsverbanden door de provincie Noord-Brabant. 

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag dat beschikbaar is voor projecten, bedraagt tussen de 25 en 60% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 500.000 per project. Het subsidieplafond voor de openstelling bedraagt € 1.571.000. 

Subsidiabele kosten

Onder de subsidie vallen kosten voor:

  • publiciteit en communicatie
  • onderzoek
  • apparatuur
  • interne loonkosten
  • deskundigen
  • vrijwilligersvergoedingen

Deadline en behandeling

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 tot en met 30 april 2014. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.  

Voorwaarde

De subsidieaanvraag moet worden ingediend door een rechtspersoon met uitzondering van door de provincie structureel ondersteunde adviesbureaus en instelling.