OPZuid stelt het programma ‘Versterking Innovatiesysteem’ opnieuw open. Vanaf 1 november kunnen innovatieve ondernemers in de regio Zuid-Nederland hun aanvraag indienen. In totaal wordt er een budget van €10 miljoen per onderdeel beschikbaar gesteld.

De regeling sluit aan bij de doelstelling van OPZuid om de samenwerking tussen de publieke en private sector te versterken. Daarbij richt de subsidieregeling zich op versterking van het innovatiesysteem en het valorisatievermogen van mkb-ondernemingen.

Doelgroep

In aanmerking voor de regeling komen mkb-ondernemingen en samenwerkingsverbanden  die zich in één van de drie topsectoren of cluster bevinden:  

  • High Tech
  • Chemie en Agrofood
  • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
  • Logistiek
  • Life sciences & health
  • Biobased en maintance

Voorwaarden

Per onderdeel gelden verschillende voorwaarden. Wij zetten de belangrijkste voor u uiteen.

Versterking innovatiesysteem

De activiteiten tussen de publieke en private sector moeten nieuwe technologieën opleveren. Het mkb moet aantoonbaar deel uitmaken van het project en maximaal 35% van de subsidiabele kosten wordt vergoed.

Valorisatievermogen mkb-ondernemingen

Doel is om het vermogen van het mkb om kennis en kunde om te zetten naar nieuwe producten, processen of diensten te verstrekken. Bij aanvragen door individuele mkb-ondernemingen wordt maximaal 25% van de subsidiabele kosten vergoed, met een maximum van € 200.000. Is er sprake van een samenwerkingsverband, dan kan maximaal 35% van de subsidiabele kosten worden vergoed met een maximum van € 750.000.

Aanvragen

Vanaf 1 november 2015 tot en met 29 februari 2016 kunt u een aanvraag indienen.